BDAR
gdpr

LIBE komitete pristatyti pirmininkaujančios Lietuvos pasiekimai vidaus reikalų srityse

Data

2013 12 18

Įvertinimas
0
LIBE komitete pristatyti pirmininkaujančios Lietuvos pasiekimai vidaus reikalų srityse
LIBE komitete pristatyti pirmininkaujančios Lietuvos pasiekimai vidaus reikalų srityse

Vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus komiteto (LIBE) nariams gruodžio 17 d. pristatė pasiektą pažangą, sprendžiant aktualius vidaus reikalų darbotvarkės klausimus, pirmiausiai – pažangą, kurią pirmininkaujančiai šaliai pavyko pasiekti ES narėms tariantis dėl Vidaus reikalų ateities plėtros strateginių gairių bei derinant susitarimus ir reglamentus dėl srities finansavimo 2014–2020 m. laikotarpiu.

[end_header]

Lietuva taip pat pradėjo diskusijas dėl strateginių teisingumo ir vidaus reikalų srities gairių nustatymo 2014 m. pasibaigus dabartinei Stokholmo programai. Pasak D. A. Barakausko, strategija turi būti formuojama remiantis bendra ES Tarybos, Parlamento bei Komisijos pozicija, kurios derinimui Lietuva pastarąjį pusmetį skyrė ypatingą dėmesį.

Kalbėdamas apie 2014–2020 m. daugiametį ES biudžetą, ministras pabrėžė, kad Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu pavyko pasiekti susitarimą dėl dviejų Vidaus saugumo fondo reglamentų.

„Dėl likusių dviejų reglamentų esame labai arti sutarimo, – sakė D. A. Barakauskas. – Tikiuosi, kad sutarsime greitai ir ateinančiais metais be didesnių trikdžių ir atidėjimų galėsime pradėti vidaus reikalų srities finansavimą“.

Ypač daug dėmesio ir laiko šį pusmetį Lietuva skyrė ES išorės sienų apsaugai. Padaryta didelė pažanga, nagrinėjant „išmaniųjų sienų“ („smart borders“) paketą, ir suderintos ES narių pozicijos dėl reglamento, kuris nustato išorės jūrų sienų stebėjimo ir bendradarbiavimo per „Frontex“ agentūrą taisykles. Pasiektas susitarimas dėl pastarojo reglamento atveria kelią pradėti dokumento derinimą su Europos Parlamentu. Ministras D. A. Barakauskas pareiškė viltį, kad kompromisą su Parlamentu pavyks pasiekti greitai ir sklandžiai.

Migracijos srityje pavyko susitarti dėl sezoninių darbuotojų direktyvos ir nemažai pasistūmėta derinant pozicijas dėl bendrovių viduje perkeliamų darbuotojų direktyvos. Taip pat baigtos derybos dėl mobilumo partnerystės su Tunisu, prieš kelias dienas Teisingumo ir vidaus reikalų taryboje pasirašyta jungtinė deklaracija dėl mobilumo partnerystės su Azerbaidžanu.

Kalbėdamas apie Šengeno erdvės darbotvarkę, D. A. Barakauskas išskyrė Lietuvos iniciatyva parengtas ir Taryboje patvirtintas išvadas dėl Šengeno informacinės sistemos SIS II funkcionalumo papildymo.

Iš kitų darbotvarkės klausimų, prie kurių teko darbuotis Lietuvos pirmininkavimo komandai, vidaus reikalų ministras išskyrė aktyviai vykusias Tarybos diskusijas dėl kovos su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, nusikalstamumu kibernetinėje erdvėje bei pasiektą sprendimą dėl Europos policijos kolegijos CEPOL būstinės vietos parinkimo ir perkėlimo į naują vietą.