BDAR

Lietuva mini ES Kovos su prekyba žmonėmis dieną

Data

2020 10 16

Įvertinimas
0
rudeni-sugrizusi-vasara-pakviete-i-skverus-ir-parkus-59c676e93ed31 (1).jpg

Minint Kovos su prekyba žmonėmis dieną, Vidaus reikalų ministerija siekia atkreipti visuomenės dėmesį į šį nusikalstamą socialinį reiškinį.

Pasak vidaus reikalų ministrės Ritos Tamašunienės, kova su prekyba žmonėmis yra prioritetas tarptautiniu mastu, todėl ši sritis itin svarbi ir Lietuvos institucijoms, kurios stengiasi užtikrinti gyventojų saugumą.

„Šiandien apie prekybą žmonėmis kalbama visoje Europoje, Lietuva – ne išimtis. Prekyba žmonėmis yra kompleksinė problema, todėl spręsdami šią problemą turime veikti kartu, ypač svarbus glaudus atsakingų institucijų bendradarbiavimas. Būtina ir toliau aktyviai informuoti gyventojus apie šį nusikalstamą socialinį reiškinį ir priminti, kad negalime prarasti budrumo“, – sako ministrė R. Tamašunienė.

2019 m. Kovos su prekyba žmonėmis situacijos Lietuvoje apžvalgoje nurodyta, kad nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis pripažinti 39 asmenys: 18 vyrų, 17 moterų, 4 vaikai. 33 asmenys buvo Lietuvos Respublikos, 4 Ukrainos Respublikos ir 2 Čekijos Respublikos piliečiai. 

Daugiausiai nukentėjusių asmenų priklausė 18–30 amžiaus grupei ir dažniausiai išnaudojimo formos buvo prekyba žmonėmis seksualiniam išnaudojimui, nusikalstamoms veikoms ir priverstiniam darbui. Taip pat išskirtos ir priežastys, kodėl nukentėję asmenys priėmė prekeivių žmonėmis pasiūlymus: tai buvo pažeidžiamumas, apgaulė, rečiau – grasinimai ir fizinis smurtas.

Šiandien Vidaus reikalų ministerija kartu su kitomis atsakingomis institucijomis kviečia prisijungti stebėti performansus, kurių metu visuomenė bus informuojama apie prekybos žmonėmis formas ir pavojus, taip pat Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis įsteigtą naują visą parą veikiančią pagalbos telefonu liniją +370 616 91119 pranešimams apie prekybos žmonėmis atvejus ir (arba) aukas.  

Spalio 16 d. performansai vyksta šešiuose Lietuvos miestuose: https://www.youtube.com/watch?v=MCwvm80LJRs.

Vidaus reikalų ministerijos užsakymu, atsižvelgiant į Lietuvoje dažniausiai pasitaikančias prekybos žmonėmis formas, spalio 18 – lapkričio 1 d. per LRT televiziją bus transliuojami prevenciniai vaizdo klipai. Primename, kad informacija apie prekybą žmonėmis skelbiama ir tėvelių auditorijai skirtame TAMO dienyne: https://www.tamo.lt/naujienos/prekyba-zmonemis-kas-tai/. 

Prekyba žmonėmis – tai procesas, kurio metu įtraukti asmenys yra išnaudojami siekiant gauti ekonominės naudos. Tai yra sunkus nusikaltimas ir žmogaus teisių pažeidimas. 

Prekybos žmonėmis nusikaltimas pasižymi išnaudojimo formų gausa. Vaikai ir suaugę asmenys gali būti išnaudojami vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstinei, fiktyviai santuokai, organų išėmimui, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti arba kitais išnaudojimo tikslais.

Vidaus reikalų ministro įsakymu yra sudaryta tarpinstitucinė komisija, kuriai pavesta koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones bei veiksmus kovos su prekyba žmonėmis srityje. Komisijos veikla yra tęstinė ir nuo 2016 m. aktyviai koordinuojama Vyriausybės kanceliarijos bendradarbiaujant su Vidaus reikalų ministerija. 

Daugiau informacijos apie kovos su prekyba žmonėmis situaciją Lietuvoje: https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Viesasis_saugumas/Prekyba_zmonemis/2019%20m_%20apzvalga.pdf