Lietuva perduoda patirtį Moldovai kovojant su prekyba žmonėmis

Data

2018 03 01

Įvertinimas
5
DSC_1262.JPG

Vidaus reikalų ministerija (VRM), bendradarbiaudama su Latvijos Respublikos ir Moldovos Respublikos vidaus reikalų ministerijomis bei joms pavaldžiomis įstaigomis ir pasitelkdama kitų ES šalių narių valstybės institucijų bei nevyriausybinių organizacijų tarptautinius ekspertus pradeda įgyvendinti trumpalaikį projektą „Moldovos gebėjimų kovos su prekyba žmonėmis srityje stiprinimas“. 

ES remia jai nepriklausančias šalis, kurios bendradarbiauja su ES, siekdamos įgyvendinti saugumo sektoriaus reformas ir įtvirtinti teisinės valstybės principus savo teritorijoje, kad būtų užtikrinama kova su prekyba žmonėmis ir stiprinama teisėsauga. 

 „Prekyba žmonėmis tiek ES viduje, tiek už jos ribų išlieka labai pelninga sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo forma. Tačiau šis reiškinys toliau nuolat kinta, todėl kovos su prekyba žmonėmis veiksmai tiek pas mus Lietuvoje, tiek už jos ribų su mūsų partneriais turi būti stiprinami. Lietuva yra vertinama kaip viena iš daugiausiai pastangų kovos su prekyba žmonėmis srityje dedančių šalių. Džiaugiuosi, kad savo gerąja patirtimi galime pasidalinti su Moldovos kolegomis“, – teigė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. 

Šiuo projektu siekiama padėti sustiprinti Moldovos tarpinstitucinį koordinavimą ir politikos planavimą bei įgyvendinimą, didinti NVO ir netradicinių partnerių įtraukimą, ypatingai pagalbos prekybos žmonėmis aukoms ir jų teisių apsaugos srityje, taip pat padėti sustiprinti kompetentingų Moldovos institucijų gebėjimus prekybos žmonėmis aukų nustatymo ir pagalbos joms bei jų teisių užtikrinimo, tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo, tarptautinio bendradarbiavimo srityse. 

Projektą finansuoja Tarptautinis migracijos politikos vystymo centras (angl. International centre for migration policy development, ICMPD) pagal Judumo partnerystės priemonę (angl. Mobility Partnership Facility).