Lietuva pritaria Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos ETIAS įsteigimui – vidaus reikalų ministras T. Žilinskas

Data

2016 11 18

Įvertinimas
0

Europos Sąjungos (ES) teisingumo ir vidaus reikalų tarybai, kuri penktadienį posėdžiavo Briuselyje (Belgija), pristatytas Europos Komisijos siūlymas įsteigti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (angl. European Travel Information and Authorisation System – ETIAS). Tolesnės diskusijos dėl ETIAS vyks darbo grupėse.

Ši informacinė sistema leis patikrinti su nelegalia migracija ir grėsme saugumui susijusius duomenis, iki trečiųjų šalių pilietis, kuriam netaikomas vizų reikalavimas, kirs sieną. Per ETIAS vykdomas kryžminis duomenų patikrinimas sustiprins vidaus saugumą ES, nes įtartini, riziką saugumui keliantys asmenys tokių leidimų negaus.

Sistema nesudarys kliūčių į ES keliaujantiems sąžiningiems trečiųjų šalių piliečiams. Prieš kelionę jie gaus ETIAS leidimą.

„Lietuva sveikina modernių technologijų naudojimą užtikrinant ES išorės sienų kontrolę ir vidaus saugumą, juolab kad dabar turimos informacinės sistemos neužtikrina visų saugumo užtikrinimui reikalingų duomenų patikrinimo“, – sako ministras T. Žilinskas.

Ministras išreiškė viltį, kad atsižvelgdama į saugumo iššūkius Europoje Taryba pasiūlymą dėl ETIAS pradės nagrinėti dar šiemet.

Numatoma, kad sukurta sistema pradės veikti 2020 metais. Išankstinis kelionės leidimas bus skirtas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomi vizų reikalavimai (šiuo metu tokių yra apie 1,4 mlrd. iš 60 pasaulio valstybių). Tokio leidimo nereikės ES piliečiams, trečiųjų šalių piliečiams su „D“ tipo vizomis ir leidimais gyventi ES, diplomatams, orlaivių pilotams. 

ETIAS leidimas visais atvejais bus gaunamas asmeniui iš anksto užpildant prašymą interneto tinklapyje arba per mobilią aplikaciją. 5 eurus kainuosiantis daugkartinis leidimas galios penkerius metus.

Tarybos posėdyje penktadienį ministrai taip pat aptarė ES direktyvos dėl keleivių duomenų įrašų (angl. Passenger Name Records – PNR) įgyvendinimą. Lietuva – viena ES šalių, kuri sparčiai vykdo nacionalinius PNR sistemos kūrimo ir diegimo darbus, kuriuos numatyta baigti iki šių metų gruodžio 31 dienos.

Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo nuostatos, įpareigojančios oro vežėjus teikti bilietų užsakymo ir išvykimo duomenis Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, įsigalios 2017 metų sausio 1 dieną.

PNR sistemos pagrindinis tikslas – užkirsti kelią teroristiniams ir sunkiems nusikaltimams.