Lietuva susitarė su Italija dėl perkeliamų asmenų saugumo patikrinimo

Data

2017 07 06

Įvertinimas
0
1.jpg

Liepos 6-7 d. vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas dalyvauja Taline vykstančiame neformaliame Europos Sąjungos (ES) teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikime. Tai tradicinis susitikimas,  organizuojamas pirmininkavimą ES Tarybai perimančioje šalyje.

Vidaus reikalų ministrai tariasi kaip suvaldyti migracijos srautus bei sustiprinti bendradarbiavimą su Ukraina.

Siekdama parodyti solidarumą su Italija, Lietuva vykdo asmenų, kuriems reikalinga apsauga, perkėlimus iš Italijos. Vidaus reikalų ministras E. Misiūnas  ir Italijos vidaus reikalų ministras Marco Minniti pasirašė susitarimą dėl Lietuvos ir Italijos atsakingų institucijų bendradarbiavimo vykdant asmenų perkėlimą.  Susitarimas, be kita ko, numato aktyvesnį Lietuvos pareigūnų įsitraukimą į perkeliamų asmenų saugumo patikrinimus.

,,Su Italijos ministru sutarėme, kad pareigūnai galės dalyvauti pokalbiuose su pabėgėliais, kuriuos ketinama perkelti į Lietuvą. Taip pat jiems bus prieinama kita informacija, reikalinga asmenų patikrai. Italai supranta, kad saugumas yra mūsų prioritetas”, ­­ sakė E. Misiūnas.

Vidaus reikalų ministrai taip pat tariasi dėl Viduržemio jūros dalies migracijos maršruto, kuriame pastaruoju metu  susiduriama su itin padidėjusiu migrantų ir pabėgėlių srautu (daugiausia atvykstančiųjų priima Italija). Ministrai  aptaria Europos Komisijos patvirtintą veiksmų planą, kuriame numatomos pagalbos Italijai priemonės, taip pat priemonės, kurios turėtų mažinti migracijos srautus Centrinėje Viduržemio jūros dalyje.

Tarp Europos Komisijos siūlomų priemonių – geresnis paieškos ir gelbėjimo operacijų Viduržemio jūroje koordinavimas, Libijos sienų kontrolės pajėgumų stiprinimas, kova su neteisėtu migrantų gabenimu ir prekyba žmonėmis, mažinant migracijos spaudimą Libijai, neteisėtų migrantų grąžinimas, aktyvesnis perkėlimo ES viduje įgyvendinimas.

Neformalaus susitikimo metu vidaus reikalų ministrai kartu su ES patariamosios misijos Ukrainoje vadovu Kęstučiu Lančinsku taip pat aptaria vidaus saugumo situaciją Ukrainoje bei tolesnio Ukrainos ir ES bendradarbiavimo kryptis. Tariamasi dėl papildomų koordinuotų ES ir ES valstybių narių pastangų, siekiant padėti Ukrainai kovoje su sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu (ypač neteisėtos prekybos šaunamaisiais ginklais srityje) bei hibridinėmis grėsmėmis.