BDAR
gdpr

Lietuva – tarp daugiausiai pastangų kovai su prekyba žmonėmis skiriančių valstybių

Data

2018 07 17

Įvertinimas
0
JAV.png

Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) valstybės departamentas paskelbė jau aštuonioliktą tarptautinę ataskaitą apie įvairių pasaulio valstybių pastangas kovojant su prekyba žmonėmis. Lietuva šiemet, kaip ir pernai, buvo įvertinta kaip daugiausiai pastangų kovai su prekyba žmonėmis skirianti valstybė ir priskirta prie labiausiai šioje srityje pažengusių valstybių grupės.

Kovos su prekyba žmonėmis ataskaitoje apie 2017 metų rezultatus pažymima, jog Lietuva tęsė aktyvią kovą su prekyba žmonėmis, atkreiptas dėmesys į didėjančius nustatomų prekybos žmonėmis aukų ir patraukiamų baudžiamojon atsakomybėn prekeivių žmonėmis skaičius. Taip pat pastebėtas didėjantis finansavimas pagalbą nukentėjusiems bei socialinės rizikos asmenims teikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms bei tai, kad yra kuriami savivaldybių kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo mechanizmai.

Ataskaitoje rašoma, jog Lietuva pilnai atitinka kovai su prekyba žmonėmis keliamus reikalavimus, tačiau pastebėta, kad kai kurios sritys turėtų būti labiau sustiprintos. Atkreiptas dėmesys, kad turi būti stiprinama nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis teisių apsauga ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu, be to, turi būti atnaujintos policijos pareigūnų ir vaiko teisių apsaugos specialistų žinios apie prekybos žmonėmis požymius bei galimai nukentėjusių asmenų nustatymą.

Pažymėta ir tai, kad policijos tyrėjai ir prokurorai turi tobulinti kvalifikaciją tam, kad surinkti kokybiškus įrodymus prekybos žmonėmis ikiteisminiuose tyrimuose. Taip pat turi būti plečiamos visuomenės švietimo apie prekybą žmonėmis kampanijos, kad apie prekybą žmonėmis išmanytų mažas pajamas gaunantys ir socialiai pažeidžiami asmenys.

Lietuvos vertinimą kovojant su prekyba žmonėmis pristatė šiandien Vidaus reikalų ministerijoje apsilankę ir su Lietuvos Respublikos nacionaline pranešėja kovos su prekyba žmonėmis klausimais Reda Sirgediene susitikę JAV ambasados Lietuvoje atstovai. Po susitikimo ši informacija aptarta su Vyriausybės kancleriu Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos pirmininku Algirdu Stončaičiu bei jo pavaduotoju vidaus reikalų viceministru Česlovu Mulma – sutarta, kad į ataskaitos pastebėjimus (rekomendacijas) bus atsižvelgta planuojant tolesnius kovos su prekyba žmonėmis veiksmus.

Visą JAV valstybės departamento Kovos su prekyba žmonėmis ataskaitą galite rasti čia: https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2018/index.htm.