Lietuva – tarp pažangiausių valstybių kovojant su prekyba žmonėmis

Data

2017 07 13

Įvertinimas
0
FullSizeRender.jpg

Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) vykusiame susitikime su JAV ambasados Lietuvoje atstovais buvo aptarta JAV valstybės departamento ataskaita apie kovą su prekyba žmonėmis. Lietuva įvertinta kaip viena geriausiai su prekyba žmonėmis kovojančių valstybių ir kaip aktyviausia šioje srityje tarp Baltijos ir Rytų Europos šalių.   

Septynioliktoje JAV valstybės departamento ataskaitoje apie įvairių pasaulio valstybių pažangą kovojant su prekyba žmonėmis Lietuva ypač vertinama dėl ikiteisminių tyrimų, prekeiviams skiriamų bausmių, nusikaltimų aukoms padedančių visuomeninių organizacijų rėmimo ir kt. Taip pat įvertinta tai, jog kovos su prekyba žmonėmis sritis pradėta koordinuoti valstybės lygmeniu, subūrus tarpinstitucinę darbo grupę bei numačius konkrečias priemones 2017–2019 m. laikotarpiui. 

VRM kancleris ir Vyriausybės sudarytos Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos pirmininkas Algirdas Stončaitis susitikimo metu padėkojo už įvertintas Lietuvos pastangas, taip pat pažymėjo, jog nuolat yra ieškoma naujų ir efektyvesnių bendradarbiavimo formų ir priemonių – Lietuvai dar yra ko siekti savanorystės bei kitose srityse. 

Pasak VRM kanclerio A.Stončaičio, dedama vis daugiau pastangų užtikrinant geresnę kovos su prekyba žmonėmis prevenciją, efektyvesnį darbą su nusikaltimų aukomis ir jų apsaugą. Siekiama, jog tai būtų bendras visų valdžios, nevyriausybinių institucijų, bažnyčios darbas bei atsakomybė. 

JAV atstovams papasakota apie naują savivaldybėms siūlomą modelį, pagal kurį būtų koordinuojama kova su prekyba žmonėmis ir teikiama pagalba aukoms. Siekiama, jog savivaldybės  kovojant su prekyba žmonėmis dirbtų aktyviau, labiau koordinuotai ir bendradarbiaujant įvairioms jų teritorijose veikiančioms organizacijoms. Tokį modelį artimiausiu metu ketina patvirtinti Kauno m. ir Tauragės r. savivaldybės –  tikimasi, kad netrukus jų patirtį perims ir kitos. 

VRM kancleris taip pat pristatė aktyvų Lietuvos bendradarbiavimą su Jungtine Karalyste kovojant su šiuolaikine vergove bei neapykantos nusikaltimais (pastaraisiais metais ji išlieka pagrindine valstybe, kurioje parduodama ir išnaudojama daugiausiai lietuvių). Jis taip pat informavo, jog siekiama glaudesnio bendradarbiavimo su lietuvių bendruomenėmis įvairiose šalyse – šiuo metu VRM yra paskelbusi konkursą geriausiems projektams, skirtiems prekybos žmonėmis prevencijai užsienio lietuvių bendruomenėse. 

Susitikimo metu JAV ambasados atstovai pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu ir gerais jo rezultatais, taip pat akcentavo, jog tikisi tęsti bendrą darbą kovojant su prekybos žmonėmis problema ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 

Ataskaitoje JAV valstybės departamentas šalims taip pat pateikė rekomendacijas, kaip stiprinti pastangas kovojant su prekyba žmonėmis. Lietuvai rekomenduojama didinti pareigūnų galimybes atpažinti prekybos žmonėmis aukomis tapusius nepilnamečius ir suaugusius, raginama keisti vaikų globos sistemą ir užtikrinti geresnę vaikų apsaugą. Taip pat siūloma sudaryti aukoms galimybę liudyti teismuose akis į akį nesusiduriant su nusikaltėliais.