Lietuvai – palaikymas dėl ES išorės sienų stebėjimo standartų nustatymo

Data

2018 06 05

Įvertinimas
3
Taryba.jpg

Birželio 4-5 d. vidaus reikalu ministras Eimutis Misiūnas dalyvauja ES Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikime, kuriame aptariami ES išorės sienų, migracijos ir vidaus saugumo klausimai.

Susitikimo metu ministras E. Misiūnas pristatė šių metų gegužės 17-18 d. vykusio išorės sausumos sieną turinčių Šengeno erdvės šalių ministrų forumo išvadas bei atkreipė dėmesį į būtinybę stiprinti išorės sienų stebėjimą, nustatant bendrus išorės sienų stebėjimo standartus. Jis taip pat pakvietė Europos Komisiją svarstyti bei parengti bendrus sienų stebėjimo standartus, kurie leistų užtikrinti vienodai aukštą sienų apsaugos lygį visose valstybėse narėse.

“Efektyviai saugomos ES išorės sienos yra visų valstybių narių interesas, todėl turime ES lygiu turėti minimalius sienos stebėjimo standartus. Atitinkamai, tam turi būti skiriamas reikiamas finansavimas”, – teigė ministras.

Šiuo klausimu ministras E. Misiūnas taip pat neformaliai susitiko su Europos Komisijos nariu Dimitris Avramopoulos, atsakingu už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą. Eurokomisaras išreiškė pritarimą išsakytai Lietuvos iniciatyvai nustatyti bendrus europinius išorės sienų stebėjimo standartus.    

Posėdyje ministrai taip pat diskutavo dėl bendros Europos prieglobsčio sistemos reformos, ypatingai – dėl balanso tarp solidarumo  ir atsakomybės, ištikus migracijos krizei. Vieningos nuomonės šiuo klausimu ir toliau nepavyko pasiekti, tolimesnės diskusijos vyks Europos vadovų lygiu šių metų birželio 28-29 d.

Šis Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdis yra paskutinis ministrų susitikimas, ES Tarybai pirmininkaujant Bulgarijai. Nuo liepos 1 d. pirmininkavimą perims Austrija.