2022-09-29

Lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą turintys Rusijos piliečiai bus įleidžiami į Lietuvą

Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės vadovaujamas Nepaprastosios padėties valdymo koordinavimo komitetas apsvarstęs galimas Rusijoje paskelbtos mobilizacijos  pasekmes bei  pastarųjų dienų  migracijos  iš Rusijos  tendencijas, nusprendė patikslinti valstybės  sienos kirtimo tvarką.

Ir toliau į Lietuvą nebus įleidžiami Vyriausybės nustatytų kriterijų neatitinkantys asmenys,  išskyrus lietuvių kilmę patvirtinantį ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę pažymėjimą turinčius asmenis bei nelydimus nepilnamečius.

Išimtys bus taikomos ir tais atvejais, jeigu iš Užsienio reikalų ministerijos bus gauta  išankstinė informacija, kad yra poreikis įleisti Rusijos piliečius dėl humanitarinių priežasčių.

Nuo rugsėjo 19 d. kai Lietuva kartu su Latvija, Estija ir Lenkija priėmus regioninį sprendimą sugriežtinti individualią Rusijos piliečių patikrą bendras vykstančiųjų Rusijos piliečių srautas sumažėjo apie 45%.

Per 10 dienų į Lietuvą neįleisti 273 asmenys. Nuo rugsėjo 30 d. Suomija taip pat taikys atvykimo ribojimus Rusijos Federacijos piliečiams.

Lietuva laikosi nuostatos, kad Rusijoje paskelbta mobilizacija nėra automatinis pagrindas įleisti šios šalies pilietį į Lietuvą. Kiekvienas atvejis sprendžiamas  individualiai, įvertinant visą informaciją  ir  galimas grėsmes Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Nors grėsmės lygis Lietuvai dėl Rusijoje paskelbtos mobilizacijos nepakito, atsižvelgus į neprognozuojamus Kremliaus veiksmus Nepaprastosios padėties valdymo koordinavimo komitetas  taip pat aptarė strateginių objektų bei  infrastruktūros apsaugos stiprinimo priemones.

Nepaprastosios padėties valdymo koordinavimo komitete  dalyvauja VRM, KAM , URM,  SAM, SADM, Vyriausybės  kanceliarijos, saugumo  ir teisėsaugos tarnybų atstovai.