BDAR
gdpr

Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimui – 53 mln. eurų ES paramos

Data

2015 12 17

Įvertinimas
0
LT-PL.jpg

Gruodžio 15 d. Europos Komisija (EK) patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, kurioje vadovaujančiosios institucijos funkcijas atlieka Vidaus reikalų ministerija.

Programos biudžetas – 62 mln. eurų, iš kurių 53 mln. eurų skyrė Europos regioninės plėtros fondas.

Programa bus įgyvendinama pagal keturis prioritetus: 1) tausus gamtos ir kultūros išteklių naudojimas turizmo tikslams (skirta 17 mln. eurų); 2) užimtumas ir darbuotojų judumas (skirta 12,4 mln. eurų); 3) socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir bet kokio pobūdžio diskriminacija, visų pirma sudarant daugiau sąlygų gauti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas pasienio teritorijoje, tarpvalstybinių NVO tinklų kūrimas ir bendros sporto veiklos skatinimas (skirta 8,2 mln. eurų); 4) tarpvalstybinio viešųjų  institucijų bendradarbiavimo didinimas siekiant plėtoti labiau integruotas ir geresnes viešąsias paslaugas (skirta 12,4 mln. eurų).

Projektus galės vykdyti nacionalinės, vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Kauno, Vilniaus (be Vilniaus miesto) apskričių Lietuvoje ir Elko, Suvalkų ir Balstogės subregionų Lenkijoje.

Pirmąjį atvirą kvietimą teikti paraiškas projektams finansuoti programa planuoja skelbti 2016 m. kovo – balandžio mėnesiais.

Plačiau apie programą adresu http://lietuva-polska.eu/en/interreg.html.