Ministras Briuselyje aptars ES vidaus ir išorės saugumo klausimus

Data

2019 03 07

Įvertinimas
0
1GEROJI LABAI.JPG

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas kovo 7–8 d. dalyvauja Europos Sąjungos (ES) Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos (TVR) posėdyje Briuselyje.

TVR posėdyje dalyvaujantys ministrai diskutuoja apie vidaus reikalų srities pasiekimus ir perspektyvas, taip pat aptaria ES poziciją terorizmo klausimu (ES yra parengusi poziciją, apimančią tiek užsienio kovotojų, tiek vietinio terorizmo problemas).

„Kalbant apie integruotą Europos sienų valdymą, Lietuva palankiai vertina tai, kad ES politiniai lyderiai pripažino būtinybę nustatyti bendrus ES išorės sienų priežiūros standartus. Tačiau šiuo metu svarbu turėti omenyje, kad vienintelis būdas paremti šalis nares, siekiančias įgyvendinti nustatytus reikalavimus – tinkamai reglamentuoti finansinius instrumentus įtvirtinant juos daugiametėje finansinėje perspektyvoje“, – sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Posėdžio metu ministrai bus supažindinti su naujausiais derybų su Europos Parlamentu rezultatais dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos reglamento (ES Tarnyba derybų mandatą šiuo klausimu patvirtino šių metų vasario 20 d. ). Taip pat bus aptarta Europos prieglobsčio sistemos reforma.

Susitikime ministrai diskutuos ir migracijos klausimais, aptars ES bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Bus pristatytos ES aktualijos, susijusios su laisvų ir sąžiningų rinkimų užtikrinimu, kova su dezinformacija.

„Šie metai Leituvai yra „rinkimų metai“, renkame vietos valdžią, vyks prezidento ir ES parlamento rinkimai,  todėl mums ypač svarbu užtikrinti, kad jie vyktų laisvai ir sąžiningai. Imsimės visų įmanomų priemonių ir sieksime užkirsti kelią sukčiavimui ir kitiems bandymams manipuliuoti rinkimuose, galėsime pasidalinti patirtimi“, – sakė ministras. 

2019 m. sausio 1 d. Rumunija perėmė šešių mėnesių pirmininkavimą ES Tarybai.