>
2022-04-27

Ministrė A. Bilotaitė: atsisakę nebūdingų funkcijų daugiau dėmesio skirsime pareigūnų poreikiams ir regionų plėtrai

Vyriausybė pritarė, kad būtų likviduojamos Vidaus reikalų ministerijai pavaldžios viešosios įstaigos, t. y. Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmai bei Bendrystės ir socialinių inovacijų centras, ir būtų įgyvendinami ministerijos planai reorganizuoti Regioninės plėtros departamentą.

„Šių pokyčių tikslas – užtikrinti, kad ministerijai ir pavaldžioms įstaigoms priskirtos funkcijos būtų atliekamos kuo geriau. Iki šiol vyravęs požiūris, kad tik tiesiogiai ministerijai pavaldžios įstaigos gali geriausiai tenkinti vidaus reikalų sistemos ir pareigūnų poreikius, yra klaidingas ir valstybei kainuoja per brangiai. Nors pokyčiai kartais būna skausmingi, esu tikra, kad jie duos ilgalaikę naudą tiek pareigūnams, tiek visuomenei“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Įstaigų funkcijų peržiūra parodė, kad Kultūros, pramogų ir sporto rūmai iš visų vidaus reikalų ministrės valdymo srities įstaigų teikia mažiausiai paslaugų vidaus reikalų sistemai – 2021 metais nesudaryta nė viena sutartis sporto paslaugų ir kultūros srityse. Įstaigos teikiamos sporto, kultūros, edukacinės paslaugos orientuotos tenkinti plačiosios visuomenės, bet ne vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir darbuotojų poreikius. Šią įstaigą numatoma likviduoti nuo šių metų spalio 1 dienos.

Apsispręsta likviduoti ir Bendrystės ir socialinių inovacijų centrą. Jis teikia su sielovada, socialine, dvasine ir psichologine pagalba bei socialine reintegracija susijusias paslaugas vidaus reikalų sistemos pareigūnams ir darbuotojams. Šių paslaugų teikimo organizavimas kartu su turtu bus perduotas Policijos departamentui. Planuojama viešosios įstaigos veiklą nutraukti ir įstaigą panaikinti nuo šių metų rugsėjo 1 dienos.

Viešojo sektoriaus pertvarka atsisakant nebūdingų funkcijų yra vienas iš XVIII Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plane numatytų strateginių darbų.

Vidaus reikalų ministrės A. Bilotaitės įsakymu pernai gegužės mėnesį buvo sudaryta darbo grupė, kuri įvertino kai kurių ministerijai pavaldžių įstaigų vykdomą veiklą ir funkcijas. Nustatyta, kad paslaugos vidaus reikalų sistemos darbuotojams ir pareigūnams apima tik nedidelę dalį įstaigų veiklos. Daugelį šių įstaigų teikiamų paslaugų galima gauti, kai rinkoje užtikrinama konkurencija ir paslaugų kokybė.

Vidaus reikalų ministerijai atlikus jai pavaldžių įstaigų funkcijų peržiūrą, nuspręsta atsisakyti savininko teisių iš viso penkiose įstaigose, kurios atlieka ministerijai nebūdingas funkcijas: valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centre „Dainava“, Poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“, Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmuose, Bendrystės ir socialinių inovacijų centre ir Reprezentaciniame pučiamųjų orkestre.

Vyriausybė taip pat pritarė pasiūlymui Regioninės plėtros departamentą prijungti prie Vidaus reikalų ministerijos. Reorganizuojamo departamento funkcijas numatoma integruoti į Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento veiklą.

Ministrės A. Bilotaitės teigimu, šio sprendimo tikslas – optimizuoti biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliai naudoti Europos Sąjungos ir valstybės lėšas ir siekti didesnio regioninės politikos efektyvumo.

„Svarbu tai, kad be papildomų lėšų galėsime veiksmingiau įgyvendinti Regioninės plėtros įstatymą, efektyviau užbaigti 2014–2020 metų Europos Sąjungos lėšų investavimo procesą, taip pat sumažinti biurokratiją ir sutelkti funkcijas bei jas atliekančius specialistus po vienu stogu“, – sako ministrė A. Bilotaitė.