BDAR
gdpr

Ministrų konferencijoje Ženevoje aptariami pabėgėlių ir asmenų be pilietybės klausimai

Data

2011 12 07

Įvertinimas
0

Gruodžio 7-8 d. Ženevoje (Šveicarija) vyksta Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro biuro (JTVPK) organizuojama ministrų konferencija pabėgėlių ir asmenų be pilietybės tema. Konferencijoje dalyvauja vidaus reikalų ministro patarėjas Gintaras Sodeika.

Ši ministrų konferencija rengiama pažymint Konvencijos dėl asmenų be pilietybės skaičiaus mažinimo 50-ies metų bei JTVPK įsteigimo ir Ženevos konvencijos Dėl pabėgėlių statuso 60-ies metų sukaktis. Tai didžiausias iš JTVPK organizuotų renginių tokia tema, jame dalyvauja 145 valstybių atstovai, tarp jų - 70 ministrų lygmens asmenų.

Pagrindinis šio renginio tikslas - paskatinti pasaulio valstybes remtis pagrindinėmis teisinėmis priemonėmis, kurios užtikrina pagarbą žmogaus teisėms ir pagalbą pabėgėliams bei asmenims be pilietybės.

Konferencijos metu dalyvaujančių šalių atstovai teiks įsipareigojimus dėl politinių bei teisinių pokyčių savo šalyse, susijusių su asmenų be pilietybės ir pabėgėlių padėties gerinimu. Bendrą pranešimą ES valstybių narių vardu pateiks šiuo metu ES pirmininkaujančios Lenkijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas. Tarp pasisakančiųjų - Jungtinių Tautų Vyriausiasis komisaras A. Guterres, JAV Valstybės sekretorė H. Clinton, buvęs Suomijos prezidentas M. Ahtisaari, Šveicarijos Konfederacijos prezidentas M. Calmy-Rey ir kiti svarbūs asmenys.

JTVPK yra Jungtinių Tautų pabėgėlių organizacija, kurios tikslas - koordinuoti tarptautines pastangas apsaugant viso pasaulio pabėgėlius ir sprendžiant jų problemas. Savo veikloje JTVPK skatina Jungtinių Tautų Organizacijos statute nustatytą tikslų ir principų įgyvendinimą: tarptautinės taikos ir saugumo saugojimą, draugiškų ryšių tarp valstybių skatinimą ir žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą.