Ministrų taryboje ieškoma priemonių efektyvesnei kovai su terorizmu ir nelegalia migracija

Data

2017 05 19

Įvertinimas
0
Briuselis.jpg

Vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas Briuselyje dalyvavo Europos Sąjungos (ES) Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje. Jo metu valstybių narių ministrai patvirtino ES kovos su sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu prioritetus 2018–2021 metams, taip pat aptarė veiksmingų atsakomybės bei solidarumo principų taikymą tarp valstybių narių.

„Solidarumas yra vienas esminių ES principų, todėl svarbu sutarti, kokiomis priemonėmis tai galime užtikrinti. Esame nusiteikę konstruktyviai ieškoti „formulės“, kaip realiai, veiksmingai ir efektyviai padėti šalims, susiduriančioms su migracijos spaudimu. Turime rasti būdų nustatyti mechanizmą, kuris veiktų praktikoje ir užtikrintų realią paramą toms šalims, kurioms ji būtina“, – sako vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Briuselyje taip pat buvo organizuojami ES gynybos ir vidaus reikalų ministrų bendri pietūs, kurių metu tartasi, kaip sustiprinti bendradarbiavimą tarp teisėsaugos institucijų ir kariuomenės, siekiant efektyviau kovoti su terorizmu.

Po Tarybos posėdžio taip pat vyko bendra vidaus reikalų ministrų ir ministrų, atsakingų už vystomąjį bendradarbiavimą, diskusija. Jos metu ministrai aptarė  migracijos politikos išorės aspektus ir ES galimybes taikyti poveikio priemones trečiosioms šalims, kurios nebendradarbiauja su ES valstybėmis narėmis nelegaliai jose esančių asmenų readmisijos srityje.