Moldovai – ekspertų rekomendacijos dėl kovos su prekyba žmonėmis

Data

2018 06 11

Įvertinimas
2
DSC_1037.JPG

Vidaus reikalų ministerija, bendradarbiaudama su Moldovos vidaus reikalų ministerija ir Policijos generaliniu inspektoratu, 2018 m. gegužės – birželio mėn. Kišiniove (Moldova) organizavo mokymus  kovos su prekyba žmonėmis tema Moldovos teisėsaugos institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovams.

Gegužės 29-30 d. vykusių mokymų metu buvo analizuota bendradarbiavimo tarp valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų bei kitų partnerių geroji patirtis, siekiant padėti ir apsaugoti prekybos žmonėmis aukas, ypač – pažeidžiamas grupes ir vaikus.

Taip pat diskutuota apie tokių strateginių partnerysčių plėtros galimybes ir realizavimo priemones, gilintasi į prekybos žmonėmis aukų specialiuosius poreikius, socialinių paslaugų ir praktinės pagalbos prekybos žmonėmis aukoms teikimą.

Birželio 4-5 d. vykusiuose mokymuose aptarta teisėsaugos institucijų tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir politikos planavimo bei įgyvendinimo kovos su prekyba žmonėmis srityje geroji praktika. Diskutuota apie teisėsaugos sinergijos svarbą ir informacijos keitimosi užtikrinimą modeliuojant kovos su prekyba žmonėmis veiksmus tarptautiniu lygiu.

Savo patirtimi dalinosi Lietuvos, Latvijos, Danijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Portugalijos ir Moldovos ekspertai.

Mokymų metu suformuluotos ir išdiskutuotos atitinkamos rekomendacijos Moldovai.

Mokymai vyko pagal Vidaus reikalų ministerijos kartu su partneriais ES MPF lėšomis įgyvendinamą projektą „Moldovos gebėjimų stiprinimas kovojant su prekyba žmonėmis“.

Šių metų birželio mėn. kovos su prekyba žmonėmis srityje dirbančių Moldovos teisėsaugos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų delegacija lankysis Lietuvoje.

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „LOGO EU PROJECT FUNDED BY“

ICMPD LOGO_2016-07-20

MPF_colors_2016-05-26

Vaizdo rezultatas pagal užklausą „vidaus reikalų ministerija logo“

Ministerul Afacerilor Interne