BDAR
gdpr

Nepatvirtinti Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos programos projektai

Data

2011 12 14

Įvertinimas
0

Gruodžio 12-13 d. Varšuvoje (Lenkijos Respublika) vyko 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio priežiūros komiteto posėdis, kuriame Lietuvai atstovavo Vidaus reikalų ministerijos, Tauragės regiono plėtros tarybos ir Lietuvos Respublikos ambasados Lenkijos Respublikoje atstovai. Posėdžio metu buvo svarstomas pirmojo kvietimo finansuotinų projektų sąrašas ir kiti klausimai.

Projektų vertinimo komitetas, kurį sudaro visų programoje dalyvaujančių valstybių atstovai, radęs bendrą sutarimą dėl finansuotinų projektų sąrašo, pateikė jį Jungtiniam priežiūros komitetui tvirtinti. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos delegacijos siūlė patvirtinti siūlomų finansuoti projektų sąrašą, kurį pateikė Projektų vertinimo komitetas. Deja, tik dėl netikėtų Lenkijos Respublikos delegacijos veiksmų, nebūdingų jau pasiekus bendrojo sprendimo priėmimo lygmenį, projektų sąrašas nebuvo patvirtintas.

Primename, kad pirmasis Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos kvietimas teikti paraiškas vyko iki 2010 m. rugsėjo 15 d., o iki šių metų gruodžio mėn. vyko paraiškų vertinimas. Be to, antrojo kvietimo teikti projektų paraiškas paskelbimo data šiuo metu nėra numatyta - šis klausimas nebuvo teiktas Jungtinio priežiūros komiteto svarstymui šių metų gruodžio mėn. vykusio posėdžio metu. Taip pat pažymėtina, kad dar 2010 m. buvo patvirtintas programos didelės apimties (strateginių) projektų sąrašas, tačiau iki šiol nėra pasirašyta nei vieno didelės apimties projekto įgyvendinimo sutartis.

2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programos Bendros valdymo institucijos funkcijas atlieka Lenkijos Respublikos regioninės plėtros ministerija. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Rusijos Federacijos regioninės plėtros ministerija vykdo šios programos nacionalinių institucijų funkcijas. Programos biudžetas yra daugiau nei 175 mln. eurų. Lenkijos Respublikos regioninės plėtros ministerijai, kaip šios programos Bendrajai valdymo institucijai, tenka išskirtinė atsakomybė dėl tolesnio sėkmingo programos įgyvendinimo.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija atlieka 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos Bendros valdymo institucijos funkcijas. Šios programos biudžetas yra beveik 42 mln. eurų. Per tokį patį laikotarpį šios programos įgyvendinimo metu patvirtinti keturi didelės apimties (strateginiai) projektai, paskelbti 2 kvietimai teikti projektų paraiškas ir patvirtinti abiejų kvietimų finansuojamų projektų sąrašai, projektams paskirstant visas programos paramos lėšas. Šiuo metu jau pasirašyta 14 projektų įgyvendinimo sutarčių ir atliekami avansiniai mokėjimai projektų įgyvendinimui. Taip pat artimiausiu metu ketinama pasirašyti 2 didelės apimties (strateginių) projektų įgyvendinimo sutartis - jos pateiktos paramos gavėjams pasirašyti.