BDAR
gdpr

Netrukus į gaisrus skubės ir savanoriai ugniagesiai

Data

2014 12 11

Įvertinimas
0
Netrukus į gaisrus skubės ir savanoriai ugniagesiai
Netrukus į gaisrus skubės ir savanoriai ugniagesiai

Šiandien Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos (PAGD) vykusiame pasitarime ministras Saulius Skvernelis išsakė savo nuomonę dėl lapkričio 6 d. Seimo priimtų Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimų, kuriais siekiama reglamentuoti savanoriškos ugniagesių veiklos pagrindus.

[end_header]

„Tarnyba, kuri turi didžiausią gyventojų pasitikėjimą, jį įgijo ne atsitiktinai, o geru darbu. Žmonės vertina visą gelbėjimo sistemą šalyje – nuo ugniagesio, kuris atvyksta gesinti gaisro, iki vadovo. Tačiau Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir savivaldybių ugniagesiai dabar yra skirtingose pozicijose – savivaldybėse daugiau problemų, padėtis nėra normali ir ji tęstis negali. Todėl ir atsirado įstatymo pataisos, leisiančios savanorių pagrindu sukurti naują sistemą“, – sakė  ministras S. Skvernelis.  

Ministras pažymėjo, jog labai svarbu užtikrinti, kad perėjimas būtų efektyvus ir nenukentėtų paslauga gyventojams, taip pat pakvietė pasitarime dalyvavusius PAGD vadovus, departamentui pavaldžių įstaigų viršininkų, savivaldybių priešgaisrinių tarnybų vadovus ir profesinių sąjungų atstovus sutelkti pastangas konstruktyviam darbui.

Departamento direktorius Remigijus Baniulis padėkojo ministrui už padrąsinimą kuriant savanoriją Lietuvoje. „Seimas žengė didelį žingsnį savanorijos įteisinimo link. Mes visi kartu turėsime siekti bendro tikslo ir rezultato“, - pažymėjo jis.

Kaip bus įgyvendinamos įstatymo pataisos ir organizuojama savanorių ugniagesių veikla, kalbėjo departamento  direktoriaus pavaduotojas vidaus tarnybos pulkininkas Vygandas Kurkulis. Jis pažymėjo, jog savanorių veikla jau įteisinta Latvijoje ir Estijoje, netgi Baltarusijoje yra savanorių, o geriausiai ši sistema veikia Lenkijoje.

Numatyta, jog savanoriai ugniagesiai bus dviejų lygių – dalyvaujantys gaisrų gesinime ir dalyvaujantys šviečiamojoje profilaktinėje veikloje. Savanoriais, dalyvaujančiais gaisrų gesinime, galės tapti 18-65 m. piliečiai, jie turės atitikti tam tikrus sveikatos ir bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimus. Taip pat turės būti numatytas savanorių mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymo programos, pinigų kontrolės mechanizmas, tipinių funkcijų vykdymo tvarka, patvirtintas savanorių pažymėjimas ir ženklas bei apmokėjimas už laiką, praleistą mokymosi metu ir darbą incidentuose. Su savanoriais ugniagesiais bus sudaromos savanoriškos veiklos sutartys. Savanoriais ugniagesiais prevencinei veiklai galės tapti asmenys nuo 14 metų.

Priešgaisrinės saugos įstatymo pataisos, įteisinančios savanorišką ugniagesių veiklą, įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.