BDAR
gdpr

Pareigūnai aptarė neapykantos nusikaltimų padėtį Vilniuje

Data

2020 02 12

Įvertinimas
0
Vilnius_x.jpg

2020 m. vasario 11 d. Vilniuje įvyko apskritojo stalo diskusija. Jos metu policijos pareigūnai ir prokurorai susitiko su Vilniuje gyvenančių neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių ir joms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų atstovais.

Susitikimo dalyviai aptarė neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos problematiką Vilniaus mieste (bendruomenių pažeidžiamumo pobūdį, neapykantos nusikaltimų latentiškumą, jo priežastis ir kt.), čia gyvenančių pažeidžiamų bendruomenių ir nuo neapykantos nusikaltimų nukentėjusiųjų poreikius bei lūkesčius dėl teisėsaugos pareigūnų darbo, taip pat bendradarbiavimo gerinimo galimybes.

Tokie vietos teisėsaugos pareigūnų ir bendruomenių atstovų susitikimai 2020 m. sausio–vasario mėn. buvo surengti ir kituose miestuose: Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Kaune.

Diskusijų dalyvių teigimu, tokie teisėsaugos pareigūnų tiesioginiai susitikimai su bendruomenių atstovais prisideda prie didesnio pažeidžiamų bendruomenių pasitikėjimo teisėsauga. Buvo išreikštas poreikis panašaus pobūdžio susitikimus rengti dažniau. 

Diskusijos organizuotos įgyvendinant projektą „Atsako į neapykantos nusikaltimus ir neapykantą kurstančias kalbas Lietuvoje stiprinimas“, finansuojamą pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietybės programą (2014–2020).

Remiantis apskritojo stalo diskusijų rezultatais bei pagal minėtą projektą atlikto Neapykantos nusikaltimų pažeidžiamų bendruomenių kokybinio tyrimo rezultatais, teisėsaugos pareigūnams bus parengtos praktinės rekomendacijos dėl ryšių užmezgimo, palaikymo ir bendradarbiavimo su neapykantos nusikaltimų pažeidžiamomis bendruomenėmis būdų ir formų.

Neapykantos nusikaltimas – bet kuri nusikalstama veika, kurios motyvas – neapykanta asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų. Dėl šio nusikaltimo nukenčia ne tik konkretus asmuo, bet ir visa bendruomenė, kuriai jis priklauso ar su kuria jis yra siejamas.

 

 Finansuota pagal Europos Sąjungos Teisių,       lygybės ir pilietybės programą (2014–2020)