>
2022-10-04

Pareigūnų rengimo modeliui paruošti buriama VRM ir ŠMSM darbo grupė

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė su Švietimo, mokslo ir sporto ministre Jurgita Šiugždiniene aptarė statutinių pareigūnų profesinio rengimo problemą. Nutarta suburti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri parengs tinkamiausią pareigūnų rengimo modelį.

„Šiandien trūksta kvalifikuotų tyrėjų, prastėja ikiteisminių tyrimų kokybė, pareigūnų rengimo modelis nėra patrauklus. Mums reikalingas ilgalaikis sprendimas – tik taip užtikrinsime reikiamą pareigūnų skaičių ir jų tinkamą parengimą. Kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija siekiame kuo skubiau išspręsti šią įsisenėjusią problemą, antraip turėsime sunkumų užtikrindami viešąjį saugumą“, – teigia vidaus reikalų ministrė.

„Labai svarbu, kad būtų užtikrinta studijų kokybė. Tam jau atlikti pakeitimai Mokslo ir studijų įstatyme,  kurie numato, kad stojantieji būtų pasirengę studijoms, būtų pasiektas atitinkamas mokslo lygis, studentai turėtų pakankamai praktinio rengimo galimybių. Taip pat turime įvertinti atsiradusias galimybes telkti potencialą. Mes matome galimybę, kad Mykolo Romerio universitetas galėtų rengti ir profesinio bakalauro, ir trumpųjų studijų programas, kurios reikalingos pareigūnų rengimo sistemoje“, – sako ministrė J. Šiugždinienė.

Policijos įstaigose ir Viešojo saugumo tarnyboje (VST) kasmet mažėja pareigūnų. Bendrai visose penkiose VRM pavaldžiose statutinėse tarnybose šiuo metu trūksta 2863 pareigūnų.

Pareigūnų rengimas vykdomas trijose vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose – Lietuvos policijos mokykloje, VSAT Pasieniečių mokykloje ir Ugniagesių gelbėtojų mokykloje.

Siekiant sukurti centralizuotą pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą, integruojančią profesinį mokymą ir aukštąjį mokslą, Vidaus reikalų ministerijos sprendimu atliktas pareigūnų ugdymo modelio alternatyvų vertinimas. Jo metu buvo išskirti 4 pareigūnų rengimo modeliai. Naujai buriama tarpinstitucinė darbo grupė bus įpareigota artimiausiu metu atrinkti tinkamiausią ir greičiausiai įgyvendinamą pareigūnų rengimo modelį, kuris užtikrintų kokybišką viešojo saugumo pareigūnų rengimą.

Vidaus reikalų ministerija nuosekliai siekia užtikrinti pareigūnų pritraukimą, išlaikymą ir tinkamą aprūpinimą. 2022 m. skirta papildomai 7,9 mln. eurų pareigybių komplektavimui (naujiems pareigūnams) ir 30,2 mln. eurų – darbo užmokesčiui didinti. Bendras visų pareigūnų vidutinis darbo užmokestis „į rankas“ 2022 m. II ketv. buvo 1272 eurų, ir tai yra 14,8 proc. daugiau negu 2021 m.  (1108 eurų). Didėjo ir butpinigiai – tam numatyta 504 tūkst., dabar jie siekia iki 616 eurų per mėnesį.