Patirtimi keitėsi Baltijos jūros valstybių kovos su prekyba žmonėmis specialistai

Data

2017 10 16

Įvertinimas
0
konferencija2.jpg

Spalio 12-13 d. Birštone vyko regioninė konferencija ”Kova su prekyba žmonėmis  savivaldybėse“. Konferencijoje Baltijos jūros regiono valstybių nacionalinių institucijų ir savivaldos atstovai aptarė savivaldybių vaidmens kovojant su prekyba žmonėmis stiprinimo klausimus.

Konferencijos metu buvo aptarti Baltijos jūros valstybių savivaldybių kovos su prekyba žmonėmis modeliai organizuojant savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo grupes, informacijos apie prekybą žmonėmis valdymą savivaldybėse, prekybos žmonėmis prevencijos priemonių planavimą ir įgyvendinimą bei prekybos žmonėmis aukų nustatymą, jų nukreipimą pagalbai suteikti ir pagalbos tokiems asmenims organizavimą bei koordinavimą savivaldybėse. Taip pat kovos su prekyba žmonėmis specialistai pasidalijo sėkmingo šių modelių integravimo į nacionalinį kovos su prekyba žmonėmis mechanizmą gerąja praktika.

Renginio metu buvo pristatyti Kauno miesto ir Tauragės rajono savivaldybių kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo modeliai bei pavyzdinis Lietuvos savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo modelis. Patirtimi pasidalijo ir Vilniaus, Klaipėdos bei Šiaulių miestų savivaldybių atstovai.

Šis renginys – 2016–2017 m. Baltijos jūros valstybių tarybos darbo grupės prieš prekybą žmonėmis (TF-THB) įgyvendinamo projekto „STROM – savivaldybių vaidmens kovojant su prekyba žmonėmis Baltijos jūros regione stiprinimas“ (STROM II) baigiamoji konferencija. Projektas skirtas stiprinti savivaldybių pajėgumus kovojant su prekyba žmonėmis, ypač teikiant pagalbą prekybos žmonėmis aukoms Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos savivaldybėse.

VRM koordinuoja visų minėto projekto veiklų įgyvendinimą Lietuvoje. Savivaldybėse už jo veiklų įgyvendinimą yra atsakingi savivaldybių koordinatoriai. Projektą finansuoja Švedijos institutas ir Šiaurės ministrų taryba.