BDAR
gdpr

Patvirtinta INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Data

2015 12 04

Įvertinimas
0
interreg_RGB1.jpg

Europos Komisija pritarė INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai. Programos biudžetas – 65 mln. eurų, iš kurių 55 mln. eurų skyrė Europos regioninės plėtros fondas.

Programa bus įgyvendinama pagal keturis prioritetus: 1) Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant (skirta 16,41 mln. eurų); 2) Darbo jėgos judumo ir užimtumo skatinimas (skirta 21,27 mln. eurų); 3) Socialinė įtrauktis kaip prielaida teritorijos vystymui (skirta 12,15 mln. eurų); 4) Gyvenimo kokybės gerinimas didinant viešųjų paslaugų ir viešojo administravimo institucijų veiksmingumą (skirta 10,94 mln. eurų). Pirmąjį kvietimą teikti paraiškas programa planuoja paskelbti 2016 m. pirmąjį pusmetį.

Projektus galės vykdyti nacionalinės, vietos valdžios institucijos ir kitos organizacijos, kurių veikla skirta viešiesiems visuomenės poreikiams tenkinti, taip pat nevyriausybinės organizacijos iš Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos ir Kauno apskričių Lietuvoje ir Latgalės, Kuržemės ir Žiemgalės regionų Latvijoje.

Programos vadovaujanti institucija yra Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija, kuri programos administravimui įsteigs Jungtinį sekretoriatą Rygoje. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija 2015 m. gegužės 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 520 yra paskirta programą koordinuojančia institucija Lietuvoje, o VšĮ „Vilniaus Jungtinis techninis sekretoriatas“ pavesta atlikti programos informacinio biuro funkcijas Lietuvoje.