BDAR
gdpr

Patvirtinta nauja kovos su korupcija vidaus reikalų sistemoje programa

Data

2010 04 09

Įvertinimas
0
Patvirtinta nauja kovos su korupcija vidaus reikalų sistemoje programa
Patvirtinta nauja kovos su korupcija vidaus reikalų sistemoje programa

Vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino patobulintą Vidaus reikalų ministerijos (VRM) kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. „Ministerijoje ir jos pavaldume esančiose įstaigose iš tiesų yra sričių, kuriose korupcijos rizika didesnė – priiminėjami svarbūs sprendimai, išdavinėjami leidimai, ypač jautri korupcijai – eismo priežiūros tarnybos veikla. Todėl mūsų tikslas yra sukurti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą, – sako ministras R. Palaitis. – Sieksime užtikrinti, kad galimi korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai būtų greitai atskleisti, išsamiai ir kokybiškai ištirti, o juos įvykdę darbuotojais neišvengtų atsakomybės“. Tam patvirtintas programos įgyvendinimo planas, kurį įvykdžius turėtų maksimaliai sumažėti korupcinių veiksmų tikimybė VRM administracijos padaliniuose, įstaigose prie VRM ir kitose VRM pavaldžiose įstaigose.

Antikorupcija rūpinsis speciali komisija
Per ateinančius tris mėnesius bus sukurta VRM komisija kovai su korupcija koordinuoti. Jai bus pavesta įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybes, išanalizuoti ir antikorupcijos atžvilgiu įvertinti teisės aktus, susijusius su VRM ir jos valdymo sritimi, bei parengti priemones galimoms korupcijos apraiškoms valdyti.
Per šį laiką taip pat planuojama pakoreguoti teisės aktus, leisiančius viešai skelbti statistinę informaciją ne tik apie valstybės tarnautojų gautus paskatinimus ar jiems skirtas nuobaudas, bet ir apie tarnybinės atsakomybės rezonansinius atvejus.
Apie korupcijos keliamą pavojų bus informuojami bei skatinami aktyviai su ja kovoti ir gyventojai. Ministerijos interneto tinklapyje numatoma sukurti tam skirtą informacijos skyrių, kuriame lankytojai galės diskutuoti, pareikšti savo nuomonę, kokių priemonių reikėtų imtis kovojant su korupcija bei jos prevencijai.

Siūlomos korupcijos policijoje mažinimo kryptys
Ministro R. Palaičio pavedimu apibendrintos korupcijos apraiškų policijoje priežastys ir rekomendacijos, kaip mažinti korupcijos apraiškas policijoje, ypač eismo priežiūros funkcijas vykdančiose tarnybose. Didesnis dėmesys policijos veiklos skaidrumui ir viešumui, veiklos kontrolės užtikrinimas, netinkamo policijos pareigūnų elgesio netoleravimas, didesnis dėmesys piliečių aptarnavimo kokybei, modernių ir efektyvesnių techninių priemonių diegimas – tai pagrindinės VRM siūlomos kryptys kovojant su korupcija policijoje.
Pasak ministro R. Palaičio, didesnį korupcijos mastą policijos sistemoje lemia daugybė veiksnių, tačiau pagrindiniai jų – nepakankama darbo drausmė ir lojalumas institucijai, žema motyvacija, padidinta tarnybinė rizika. Nemažai įtakos tam turi ir nepakankamas policijos pareigūno profesijos prestižas bei policijos darbo vertinimas visuomenėje.

Daugėja bandymų papirkti
Didesnę korupciją eismo priežiūros funkcijas vykdančiuose padaliniuose lemia tai, juose dirbantys policijos pareigūnai nustato daugiausia teisės pažeidimų, už kuriuos yra skiriamos baudos. Nemaža dalis pažeidėjų yra linkę išvengti rimtų finansinių nuostolių siūlydami policininkams kyšius, kurių sumos yra mažesnės nei gresiančios baudos. Praėjusiais metais užregistruoti 284 atvejai, kai transporto priemonių vairuotojai, siekdami išvengti administracinės atsakomybės už kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus, policijos pareigūnams siūlė kyšius. Daugeliu atvejų dėl šių veiksmų buvo pradėti ikiteisminiai tyrimai. Ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti ir dėl 42 policijos pareigūnų galbūt padarytų korupcinių nusikalstamų veikų. 
2008-aisiais užfiksuoti 224 bandymai papirkti pareigūnus, 2007 metais nustatyti 259 tokie atvejai.

Sunkiau nuslėpti KET pažeidimusSiekiant užkirsti kelią galimiems nesąžiningiems pareigūnų veiksmams fiksuojant KET pažeidimus ir skiriant administracines baudas, šių metų pradžioje pradėjo veikti Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registras, susietas su stacionariais greičio matavimo prietaisais. Pažeidimams fiksuoti leista naudoti tik duomenis galinčius kaupti matavimo prietaisus – esant reikalui, iš išsaugotų duomenų galima nustatyti, ar policijos pareigūnai įformino visus radarais užfiksuotus KET pažeidimus.

Kontroliuoja patrulių darbą 
Pareigūnų darbui kontroliuoti 700 policijos patrulinių automobilių įdiegta bendra pajėgų valdymo sistema. Ji suteikia galimybę gauti informaciją apie patrulinio automobilio buvimo vietą, jo judėjimo greitį, ar įjungti specialieji garso ir šviesos signalai, apie automobilio durelių atidarymą bei uždarymą. Sistema saugo ir kaupia visus įrašus, juos galima peržiūrėti ir analizuoti. Be to, vis pareigūnai privalo griežtai vykdyti jiems suformuluotas užduotis, kuriose tiksliai nurodomas laikas, patruliavimo vieta bei šioje vietoje tuo metu vykdoma funkcija. Nuo 2009 metų už korupcijos prevencijos priemonių organizavimą ir įgyvendinimą asmeniškai atsakingi visų lygių policijos sistemos vadovai.