Patvirtinti 2017–2019 m. asignavimai regioninei plėtrai

Data

2016 11 17

Įvertinimas
0

Lapkričio 16 d. posėdyje Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtiems 2014–2020 metų nacionalinės pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Regioninė plėtra“ tarpinstitucinio veiklos plano (TVP) patikslinimams.

Patikslintas TVP numato, kad asignavimai regioninei plėtrai 2017 m. sudarys 168,6 mln. eurų, 2018 m. – 339,9 mln. eurų, 2019 m. – 280,9 mln. eurų.

Bendra TVP įgyvendinimui skirtų lėšų suma 2014–2020 m. sudaro 1,19 mlrd. eurų. Tai apima 16,4 proc. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų.

Valstybės politiką regionų plėtros srityje formuojanti bei jos įgyvendinimą organizuojanti Vidaus reikalų ministerija TVP patikslinantį Vyriausybės nutarimo projektą parengė remdamasi 9 ministerijų pateikta ir suderinta informacija apie TVP priemones ir asignavimus.

Pagal Strateginio planavimo metodiką, TVP priemonių asignavimai ir stebėsenos rodiklių planuojamos reikšmės yra nustatomos 3 metams ir kasmet turi būti peržiūrimos.