BDAR
gdpr

Patvirtinti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. prioritetai viešojo administravimo srityje

Data

2012 12 20

Įvertinimas
0
Patvirtinti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. prioritetai viešojo administravimo srityje
Patvirtinti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. prioritetai viešojo administravimo srityje

Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai metu Vidaus reikalų ministerija koordinuos Europos viešojo administravimo tinklo (EUPAN) veiklą ir sieks užtikrinti EUPAN veiklos prioritetų įgyvendinimo tęstinumą.

[end_header]

Šių metų gruodžio 5 d. Kipre vykusiame 59-ajame EUPAN Generalinių direktorių, atsakingų už viešąjį administravimą, posėdyje buvo patvirtinta EUPAN veiklos vidutinės trukmės (18 mėn.) programa, prie kurios efektyvaus įgyvendinimo turės prisidėti ir Lietuva jos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Programoje nustatyti būsimų pirmininkavimo trejeto šalių (Airijos, Lietuvos ir Graikijos) numatomi įgyvendinti EUPAN veiklos prioritetai ir konkrečios jų įgyvendinimo priemonės.

Atsižvelgiant į EUPAN veiklos programos nuostatas, 2013 m. antrąjį pusmetį Vidaus reikalų ministerija organizuos EUPAN Sekretoriato trejeto susitikimus, 61-ąjį Generalinių direktorių, atsakingų už viešąjį administravimą, posėdį, EUPAN darbo grupių jungtinį posėdį, 7-ąją Europos kokybės konferenciją.

Šių EUPAN renginių metu bus dalinamasi gerąja ES šalių patirtimi tobulinant viešąjį administravimą, vyks diskusijos aktualiais valstybės tarnybos, paslaugų kokybės gerinimo, viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimo, elektroninės valdžios plėtros klausimais.

Siekiant veiksmingų EUPAN veiklos rezultatų, numatoma atlikti keletą tyrimų/studijų, susisteminant ir palyginant ES valstybių narių gerąją patirtį pasirinktose viešojo administravimo tobulinimo srityse, ir jų rezultatus pristatyti minėtų renginių metu.