BDAR
gdpr

Patvirtintos Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės

Data

2015 12 18

Įvertinimas
0

Ministras Saulius Skvernelis (2015-12-11) patvirtino Vidaus reikalų ministerijos (VRM) administruojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisykles.

Patvirtintos taisyklės nustato tvarką, kuria vadovaujantis miesto vietos veiklos grupių (VVG) parengtos vietos plėtros strategijos teikiamos tvirtinti. Taisyklės taip pat nustato vietos plėtros strategijų vertinimą lemiančius administracinės atitikties, naudos ir kokybės kriterijus bei tvarką, kuria vadovaujantis patvirtintos strategijos yra keičiamos, viešinamos, vykdoma jų įgyvendinimo stebėsena bei vietos plėtros projektinių pasiūlymų sąrašų sudarymo tvarką, .

Vietos plėtros strategijų vertinimą atliks VRM Regioninės politikos departamentas, o vietos plėtros strategijų atranką vykdys vidaus reikalų ministro įsakymu sudarytas Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas. Komitetas, atsižvelgdamas į VRM Regioninės politikos departamento pateiktą vertinimo ataskaitą, sudarys didžiųjų miestų vietos plėtros strategijų sąrašą, siūlomų tvirtinti ir finansuoti, rezervinį bei siūlomų nefinansuoti vietos plėtos strategijų sąrašus. Sąrašus tvirtins vidaus reikalų ministras.

Patvirtintos taisyklės skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinių fondų interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) – vienas naujų Europos Sąjungos investicijų panaudojimo ir sanglaudos politikos įgyvendinimo metodų 2014–2020 m. paramos laikotarpiu. BIVP principais paremtoms strategijoms, kurias dabar rengia 54 miestuose susikūrusios VVG, parengti ir įgyvendinti bus skirta per 15 mln. eurų Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Strategijų rengimas, vėliau – jų įgyvendinimas sutelkia vietos bendruomenes, verslą ir vietos valdžią kartu spręsti vietos bendruomenės, gyventojų problemas. Įgyvendinant strategijas bus siekiama pagerinti miestų gyventojų padėtį darbo rinkoje, paskatinti savanorystę sprendžiant bendruomenės problemas.