Pietryčių Lietuvai – atskirtį mažinsiantis planas

Data

2018 05 17

Įvertinimas
0
JKAL15201412193118 (1).jpg

Siekiant mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus Pietryčių Lietuvoje, Vyriausybei svarstyti pateiktas Vidaus reikalų ministerijos (VRM) inicijuotas Vilniaus funkcinės zonos plėtros planas. 

Lietuvos regioninės politikos „Baltąja knyga“ paremtais modeliais regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinės mažumos, tikimąsi spręsti teritorinio vystymosi problemas. Didžiausi iššūkiai, su kuriais susiduriama – gyventojų poreikių neatitinkanti infrastruktūra ir viešųjų paslaugų tinklas, atskirų gyventojų grupių teritorinė koncentracija bei ekonominio augimo netolygumas.

„Visi žinome, su kokiais iššūkiais susiduria Pietryčių Lietuva ir kokia didelė atskirtis jaučiama tarp Vilniaus ir atokesnių rajonų. Šis planas – įrankis šias problemas spręsti ir mažinti atskirtį“, – sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Plane numatoma įsteigti bent 10 papildomų daugiafunkcių paslaugų įstaigų, kurių veikla apims ikimokyklinį, bendrąjį ir suaugusiųjų lavinimą, bei čia gyvenančių tautinių mažumų kalbų mokymą. Centruose taip pat veiks biblioteka, bus vykdomos bendruomeninės veiklos.

Taip pat numatyta sukurti regioninę Vilniaus viešojo transporto organizavimo sistemą. Ketinama peržiūrėti viešųjų paslaugų planavimo, finansavimo ir atsiskaitymo už paslaugas modelį, sudarant galimybę savivaldybėms kartu organizuoti susisiekimą tarp miesto ir priemiesčio bei regiono miestų, peržengiant savivaldybių administracines ribas. Bus įdiegtos kombinuoto maršruto ir kombinuoto bilieto sistemos.

Vienas plano prioritetų – investicijų pritraukimas stiprinant mažesnių regiono miestų ekonominį potencialą.  Vilniaus regiono tarybai išskyrus regioninės specializacijos kryptis ir parengus veiksmų planą, bus įgyvendinama bandomoji regioninės specializacijos iniciatyva. 

Ketinama įgyvendinti ir kompleksinius miestų ir miestelių viešosios infrastruktūros ir kultūros infrastruktūros vystymo projektus Lentvaryje, Elektrėnuose, Rūdiškėse, Baltojoje Vokėje, Vievyje, Nemenčinėje, Juodšiliuose, Maišiagaloje, Pabradėje ir Šalčininkuose.

Bus tvarkomos viešosios erdvės, žaliosios zonos, daugiabučių namų kvartalų infrastruktūra, taip padidinant susiformavusių gyvenamųjų teritorijų patrauklumą, lyginant su naujai užstatomomis teritorijomis.

Taip pat numatoma atnaujinti bibliotekų patalpas ir remti iniciatyvas, skatinančias bendruomeniškumą, pilietiškumą, vaikų ir jaunimo tarpkultūrinį dialogą, tautinių mažumų ir lietuviškų mokyklų bendradarbiavimo projektus.

Vilniaus funkcinės zonos plėtros plano įgyvendinimo modelis bus paremtas Vietos plėtros fondu, kuris sudarys sąlygas pasinaudoti papildomomis finansinėmis galimybėmis darniai ir tvariai plėtrai. Šis finansinis mechanizmas derina subsidijas su palankesnio kreditavimo sąlygomis, privataus sektoriaus, užsienio investicijų, plėtros schemomis ir novatoriškais finansiniais instrumentais.

Planas parengtas bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, Ūkio ministerija, Krašto apsaugos ministerija ir Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybėmis.

Gavus Vyriausybės pritarimą, Vilniaus funkcinės zonos plėtros planą turėtų tvirtinti vidaus reikalų ministras.