BDAR
gdpr

Pirmininkaujanti Lietuva stiprina bendradarbiavimą tarp ES ir Vakarų Balkanų šalių

Data

2013 12 18

Įvertinimas
0
Pirmininkaujanti Lietuva stiprina bendradarbiavimą tarp ES ir Vakarų Balkanų šalių
Pirmininkaujanti Lietuva stiprina bendradarbiavimą tarp ES ir Vakarų Balkanų šalių

Gruodžio 19–20 d. Budvoje, Juodkalnijoje, Lietuvos teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas ES–Vakarų Balkanų teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikime aptars aktualius bendradarbiavimo klausimus teisingumo ir vidaus reikalų srityje – vizų liberalizavimą, nelegalių migrantų, užsienio kovotojų, ginklų ir narkotikų kontrabandos kontrolę, teismų sistemos tobulinimą, teismų bendradarbiavimą ir kovą su korupcija.

[end_header]

Renginyje ketina dalyvauti Vakarų Balkanų valstybių, t.y. Albanijos, Juodkalnijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Kosovo bei Serbijos teisingumo ir vidaus reikalų ministrai. ES atstovauja ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva bei būsima pirmininkė ir po jos einanti valstybė (Graikija ir Italija), Tarybos Generalinio Sekretoriato, Europos Komisijos, Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai. Susitikime taip pat planuoja dalyvauti įvairių regioninių agentūrų atstovai.

Pirmąją susitikimo dieną bus diskutuojama vidaus reikalų klausimais. Posėdyje numatoma apžvelgti ES plėtros aspektus, aktualius vidaus reikalų srities požiūriu. Atskirai numatoma aptarti vizų liberalizavimo Vakarų Balkanų šalims ir jo stebėsenos klausimus.

Ministrai taip pat aptars antrinio nelegalių migrantų judėjimo iš Bulgarijos ir Graikijos per Vakarų Balkanų šalis į kitų ES valstybių narių teritoriją problemą. „Vakarų Balkanų šalys turėtų prisidėti prie nelegalios imigracijos srautų mažinimo organizuodamos efektyvią valstybinių sienų kontrolę“, – teigia Lietuvos vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas. Jo manymu, abi pusės turėtų aktyviau bendradarbiauti dalinantis informacija ir vykdant bendras teisėsaugos operacijas.

Nemažai dėmesio planuojama skirti kovos su terorizmu ir saugumo tematikai, aptariant užsienio kovotojų ir ginklų kontrabandos per Balkanus problemas bei tolesnį bendradarbiavimą kovos su narkotikų kontrabanda srityje.

Antrąją susitikimo dieną bus diskutuojama Europos Sąjungai ir Vakarų Balkanų regionui aktualiais teisingumo klausimais, tokiais kaip teismų bendradarbiavimas civilinėse ir baudžiamosiose bylose, teismų sistemos tobulinimas. Taip pat bus diskutuojama apie bendradarbiavimo stiprinimo kovos su korupcija klausimais, svarstomos romų teisių ir integracijos galimybės. Be to, pagal susiklosčiusią tradiciją, teisingumo klausimams skirtą dieną dvi būsimos ES Tarybos pirmininkės Graikija ir Italija trumpai pristatys savo pirmininkavimo prioritetus teisingumo ir vidaus reikalų srityje.

ES–Vakarų Balkanų teisingumo ir vidaus reikalų ministrų susitikimas yra kasmetinis renginys, vykstantis antrąjį metų pusmetį. Jį organizuoja ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė, glaudžiai bendradarbiaudama su Europos Komisija bei su atitinkama Vakarų Balkanų valstybe, kurioje šis renginys vyksta. Pirmas toks renginys buvo suorganizuotas 2003 m. pagal mandatą, suteiktą Tesalonikų Europos Vadovų Tarybos išvadomis, kuriose buvo patvirtintas ES Tarybos pasiryžimas remti Vakarų Balkanų valstybių norą tapti ES dalimi, kai jos atitiks būtinus tam kriterijus.