2022-08-23

Pokyčiai Valstybės tarnybos departamente – virs agentūra, skelbiamas konkursas naujam vadovui

Nuo 2023 m. sausio 1 d. Valstybės tarnybos departamentas (VTD) prie Vidaus reikalų ministerijos taps Viešojo valdymo agentūra – jau paskelbtas konkursas naujos įstaigos vadovui. Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės teigimu, šiai pozicijai ieškomas pokyčių lyderis, norinti prisidėti prie valstybės tarnybos tobulinimo. Permainos valstybės tarnybos valdyme yra ministerijos vykdomos Valstybės tarnybos pertvarkos dalis.

„VTD virsmas į agentūrą nėra formalumas ar pavadinimo pakeitimas. Iš esmės tai yra kokybinis šuolis viešajame valdyme – keisis įstaigų valdymas, vadovai įgaus daugiau įrankių pažangiai valdysenai, darbuotojų pritraukimui, motyvavimui, kompetencijų stiprinimui. Tai leis kurti modernią valstybės tarnybą, kuri gebėtų veikti greitai, būtų atspari grėsmėms ir atlieptų šalies gyventojų lūkestį laiku gauti kokybiškas paslaugas“, – teigia vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė.

Šiuo metu valstybėje nėra įstaigos, atsakingos už viešojo valdymo politikos įgyvendinimą, įskaitant biudžetinių bei viešųjų įstaigų stebėseną. Iki šiol pagrindinė VTD funkcija buvo centralizuotų atrankų vykdymas. Išplėtus funkcijas, naujoji Viešojo valdymo agentūra taps kompetencijų centru, kuris dėl efektyvios ir šiuolaikinės valdysenos konsultuos visas šalies biudžetines ir viešąsias įstaigas.

Viešojo valdymo agentūra atliks viešojo sektoriaus įstaigų, kokybės vadybos priemonių taikymo bei administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo stebėseną ir analizę. Ji veiks kaip stiprus analitinis centras, valdantis didelės apimties duomenis apie viešojo sektoriaus įstaigų tinklą, funkcijas, procesus. Numatoma, jog Viešojo valdymo agentūroje darbuotojų skaičius nesikeis – dirbs apie 60 darbuotojų.

Anot ministrės A. Bilotaitės, naujai įstaigai reikalingas ambicijų nestokojantis ir pokyčių valstybėje sieksiantis vadovas.

„Viešojo valdymo agentūros vadovo misija bus ypatingai svarbi. Ieškome pokyčių lyderio, kuris suburtų ir įkvėptų komandą įgyvendinti agentūrai keliamus tikslus ir uždavinius. Kviečiame vadovo konkurse dalyvauti nebijančius iššūkių ir atsakomybės bei norinčius prisidėti prie permainų viešajame sektoriuje ir valstybės tarnyboje“, – sako ministrė A. Bilotaitė.

Viešojo sektoriaus kokybinė transformacija yra šios Vyriausybės prioritetas, kurį įgyvendina Vidaus reikalų ministerija. Lygiagrečiai vykdomi trys projektai – funkcijų peržiūra ir institucijų tinklo optimizavimas, administracinių ir viešųjų paslaugų peržiūra bei valstybės tarnybos pertvarka.

Valstybės tarnybos pertvarka siekiama tobulinti valstybės tarnybą sustiprinant vadovavimo ir lyderystės gebėjimus, didinant valstybės tarnybos profesionalumą, lankstumą ir efektyvumą, modernizuojant žmogiškųjų išteklių valdymą, diegiant inovacijas ir valstybės tarnybą priartinant prie darbo santykių, darbo užmokestį susiejant su darbuotojų kompetencijomis, gebėjimais ir veiklos rezultatais.

Nuoroda į darbo skelbimą: https://portalas.vtd.lt/lt/direktorius-istaigos-vadovas-322;50616.html