BDAR
gdpr

Policijos sistemoje pradedama įgyvendinti rotacija

Data

2013 12 31

Įvertinimas
0
Policijos sistemoje pradedama įgyvendinti rotacija
Policijos sistemoje pradedama įgyvendinti rotacija

Šių metų pabaigoje arba kitų pradžioje baigiasi kone 50-ies šalies policijos komisariatų vadovų kadencijos. Policijos departamente jau įvyko rotacijos komisijos posėdis, kurio metu devynerių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų (aps. VPK) vadovams buvo pasiūlytos konkrečios pareigos.

[end_header]

Galutinius sprendimus priėmė policijos generalinis komisaras, suderinęs tai su vidaus reikalų ministru:

- Vilniaus ir Alytaus aps. VPK viršininkams pasiūlyta likti tose pačiose pareigose dar vienai penkerių metų kadencijai;
- Kauno aps. VPK viršininkui bus pasiūlytos kitos lygiavertės pareigos;
- Klaipėdos aps. VPK viršininkui atsisakius rotuotis, jis atleidžiamas iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje;
- Šiaulių aps. VPK viršininkui pasiūlytos Panevėžio aps. VPK viršininko pareigos;
- Panevėžio aps. VPK viršininkui pasiūlytos Šiaulių aps. VPK viršininko pareigos;
- Utenos aps. VPK viršininkui pasiūlytos Kauno aps. VPK viršininko pareigos;
- Telšių aps. VPK viršininkui pasiūlytos Klaipėdos aps. VPK viršininko pareigos;
- Tauragės aps. VPK viršininkui pasiūlytos Telšių aps. VPK viršininko pareigos;
- Marijampolės aps. VPK viršininkui rotacija netaikoma, nes jis dar neišbuvo pirmos penkerių metų kadencijos;

Į laisvas likusias Utenos ir Tauragės aps. VPK viršininkų pareigas bus skelbiamos atrankos.

Policija yra pirmoji ir kol kas vienintelė vidaus reikalų sistemos įstaiga, kuri savarankiškai įtvirtino rotacijos tvarką ir realiai ją įgyvendino.

Pagal vidaus reikalų ministro patvirtintą rotacijos aprašą, vadovui nesutikus rotuotis, jis yra perkeliamas į lygiavertes, ar tokių nesant, žemesnes pareigas, arba atleidžiamas iš tarnybos vidaus reikalų sistemoje. Dvi kadencijas viename poste išbuvęs vadovas negalės jame likti, jis privalomai bus rotuojamas į kitas pareigas.

„Seimo ir Vyriausybės skubiai priimti svarbūs teisės aktai, kurių dėka iš esmės išspręsti gyvenimo, buities sąlygų, išeitinių kompensacijų, teisės naudotis tarnybiniais automobiliais klausimai, sudarė realias sąlygas vykdyti rotaciją policijos sistemoje", - teigia vidaus reikalų ministras Dailis Alfonsas Barakauskas.

Analogiški sprendimai 2014 metų pradžioje palies ir rajoninių policijos komisariatų vadovus. Antrasis rotacijos etapas numatomas 2014 m. birželio 1 d., o trečiasis - 2014 m. rugsėjo 1 d. Iki numatytos rotacijos pradžios pratęstos dabartinės policijos komisariatų vadovų kadencijos.

Policijos departamento prie VRM informacija