Prahos proceso dešimtmečio minėjime – regioninės migracijos tendencijos ir ateities vizija

Data

2019 06 10

Įvertinimas
0
20190610_143901.jpg


Birželio 10-11 dienomis Rumunijos sostinėje Bukarešte minimas Prahos proceso dešimtmetis, kuriame Lietuvai atstovauja vidaus reikalų viceministro Dariaus Urbono vadovaujama delegacija.

Šiemet procesui pirmininkaujanti Lietuva siekia tolimesnio proceso plėtojimo ir stiprinimo, diegiant naujas veiklos formas. 

„Prahos procesas suteikia galimybę išlaikyti Europos Sąjungos (ES) dėmesį Rytų kaimynystei, kuri yra tarp Lietuvos užsienio politikos prioritetų, todėl esame suinteresuoti proceso tęstinumo ir matomumo užtikrinimu,“ – sako viceministras D. Urbonas.   

Susitikimo metu  dalyviai apžvelgė Prahos proceso dešimtmečio pasiekimus, tarpvalstybinio dialogo poveikį nacionalinėms migracijos valdymo sistemoms ir regioninėms migracijos tendencijoms. Taip pat buvo diskutuojama apie Prahos proceso ateitį bei tolesnę evoliuciją.

Pristatydamas Lietuvos, kaip pirmininkaujančios šalies, viziją dėl proceso plėtojimo viceministras D. Urbonas pabrėžė, kad tolesnė veikla turi būti nukreipta į sąlyčio taškų su išorės partneriais paiešką, abipusės naudos ir sinergijos užtikrinimą. 

Pasak viceministro, dabartiniame globalizacijos kontekste migracija negali būti efektyviai valdoma valstybėms, ar net regionams, veikiant pavieniui. 

„Prahos proceso rėmuose turime įsivertinti savo poreikius ir lūkesčius bei pagalvoti, kaip efektyviai panaudoti jau esamus instrumentus, partnerių gerąją praktiką, maksimaliai išnaudoti proceso potencialą bei patiems būti geruoju pavydžiu“, – sako viceministras D. Urbonas.

Lietuva taip pat siekia sukurti Prahos proceso ir Europos migracijos tinklo bendradarbiavimo platformą.  

Prahos procesas tai regioninis migracijos dialogas, apimantis 50 valstybių – ES valstybes nares, asocijuotas Šengeno erdvės valstybes, Vakarų Balkanų bei Centrinės Azijos valstybes.