Prekyba žmonėmis: koordinuota kova ir pagalba aukoms

Data

2017 06 26

Įvertinimas
0
kova su PŽ.jpg

Savivaldybėms siūloma pritarti bendram modeliui, pagal kurį būtų koordinuojama kova su prekyba žmonėmis ir  teikiama pagalba aukoms. Tokias tvarkas artimiausiu metu ketina patvirtinti Kauno m. ir Tauragės r. savivaldybės.
 
Pagal naująjį modelį, savivaldybėse atsiras koordinacinės komisijos. Į jų sudėtį įeis savivaldybės administracijos ir įstaigų, veikiančių savivaldybės teritorijoje (prokuratūros, policijos, teritorinės darbo biržos, Valstybinės darbo inspekcijos), religinių bendruomenių ir bendrijų, nevyriausybinių organizacijų, dirbančių kovos su prekyba žmonėmis srityje, deleguoti atstovai.
 
Savivaldybėse taip pat atsiras kontaktiniai asmenys, atsakingi už neatidėliotiną konkretaus atvejo sprendimą – visą reikiamą pagalbą nukentėjusiems, duomenų pateikimą pareigūnams. Taip pat bus sukurta vieninga kortelė, kurią turės užpildyti visi specialistai, turintys pirmą kontaktą su galima prekybos žmonėmis auka – ji taps pagrindu individualiam pagalbos planui.
 
Ši tvarka parengta glaudžiai bendradarbiaujant Kauno m. ir Tauragės r. savivaldybėms, Vidaus reikalų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms, Šv. Mortos grupei  (policijos ir bažnyčios iniciatyva, kurią globoja popiežius Pranciškus) ir Vyriausybės sudarytai Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijai (pirmininkas – vidaus reikalų ministerijos kancleris Algirdas Stončaitis).
 
,,Kalbame apie dar nematyto masto tarpinstitucinį bendradarbiavimą, kai visos pajėgos sutelkiamos vienam tikslui – kovai su prekyba žmonėmis ir pagalbos koordinavimui. Labai tikiuosi, kad jau netrukus Kauno m. ir Tauragės r. patirtį perims visos savivaldybės”, – sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Šiandien įvairių Lietuvos institucijų atstovai kovos su prekyba žmonėmis bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo šioje srityje klausimus aptarė Seime vykusiame žinių forume – diskusijoje „Prekyba žmonėmis: globalizacija, vertybės, socialinė atskirtis ir partnerystės svarba“. Renginyje dalyvavo ir  Šv. Mortos grupės įkūrėjas kardinolas Vincentas Nikolsas, Jungtinės Karalystės (JK) nepriklausomas kovos su šiuolaikine vergove komisaras Kevinas Heilandas bei JK lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė.

Šiuo metu, anot Tarptautinės darbo organizacijos, išnaudojama daugiau kaip 20 milijonų žmonių, prekeivių žmonėmis nusikalstamu būdu įgytas pelnas pagal dydį vertinamas kaip antrasis po narkotikų verslo.
 
Lietuvoje prekybos žmonėmis aukomis tampa moterys, vyrai ir vaikai, kurie atsiduria tiek pavienių, tiek organizuotų nusikaltėlių taikinyje. Jie išnaudojami prostitucijai ir pornografijai, fiktyvių santuokų sudarymui, verčiami daryti nusikaltimus, dirbti vergiškomis sąlygomis.
 
Pernai Lietuvoje pradėti 29 ikiteisminiai tyrimai dėl prekybos žmonėmis bei išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms. 2016 m. Lietuvoje nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis ir išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms pripažinti 52 asmenys, iš jų 29 vyrai, 19 moterų, 4 vaikai.