BDAR
gdpr

Prekybos žmonėmis Jungtinėje Karalystėje prevencijai – Vidaus reikalų ministerijos parama

Data

2017 08 24

Įvertinimas
0
foto.jpg

Jungtinėje Karalystėje (JK) nustatoma daugiausiai atvejų, kur parduodami ir išnaudojami Lietuvos piliečiai. Pernai metais iš 51 nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis 25 asmenys nukentėjo būtent JK. Nukentėję asmenys buvo parduoti seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui, nusikalstamoms veikoms, priverstinėms vedyboms.

JK tarnybų duomenimis, Lietuva patenka į penketuką šalių, kurių piliečiai yra labiausiai nukentėję nuo  šiuolaikinės vergovės pagal nukentėjusiųjų asmenų skaičių.

Siekdama padėti emigracijoje gyvenantiems Lietuvos piliečiams, Vidaus reikalų ministerija (VRM) šių metų liepos mėnesį pirmą kartą organizavo Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse, projektų konkursą.

Projektu siekiama didinti bendruomenių informuotumą apie prekybą žmonėmis, šio nusikaltimo formas, pavojus bei grėsmes, nukentėjusiųjų nuo šio nusikaltimo asmenų teises bei tokiems asmenims teikiamą pagalbą.

Vertinimo komisijos sprendimu, konkurso laimėtoju tapo projektas „Būdamas laisvas netapk vergu“, kurį parengė Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenė. Projekto veikloms įgyvendinti Vidaus reikalų ministerija skirs 10 tūkst. eurų.

Projektas tęsis 2017 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Jo metu planuojama sukurti prevencinį vaizdo klipą, parengti mokomąją medžiagą ir organizuoti mokymus lietuvių bendruomenėms Jungtinėje Karalystėje, taip pat planuojama viešinimo kampanija per Jungtinės Karalystės lietuvių dažniausiai naudojamas žiniasklaidos priemones.

Vyriausybės sudarytai Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijai pirmininkauja VRM kancleris Algirdas Stončaitis. Šiemet Lietuva įvertinta kaip viena geriausiai su prekyba žmonėmis kovojančių valstybių ir kaip aktyviausia šioje srityje tarp Baltijos ir Rytų Europos šalių.  

Septynioliktoje JAV valstybės departamento ataskaitoje apie įvairių pasaulio valstybių pažangą kovojant su prekyba žmonėmis Lietuva puikiai vertinama dėl ikiteisminių tyrimų, prekeiviams skiriamų bausmių, nusikaltimų aukoms padedančių visuomeninių organizacijų rėmimo ir kt.

Be to, įvertinta tai, jog kovos su prekyba žmonėmis sritis pradėta koordinuoti valstybės lygmeniu, subūrus tarpinstitucinę darbo grupę bei numačius konkrečias priemones 2017–2019 m. laikotarpiui.