BDAR

Pristatyta klasterio vizija, skirta buvusio Augustinų vienuolyno komplekso atkūrimui ir įveiklinimui

Data

2020 09 17

Įvertinimas
0
ŠMSM (2).JPG

Asociacija Lietuvos socialinių inovacijų klasteris, kartu su  Ramitojoje veikiančiu Všį Bendrystės ir socialinių inovacijų centru, priklausančiu šiai asociacijai,  pakvietė Vidaus reikalų ministerijos ir kitų institucijų atsovus į renginį-diskusiją „Sumanios ir atviros visuomenės kūrimas įveiklinant buvusį Augustinų vienuolyno kompleksą”, kuris vyko Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje.

Vyko diskusija apie bendrystės, paremtos vertybėmis, svarbą telkiant geriausias idėjas ir talentus, ugdant sumanią, kūrybišką, įtraukią visuomenę, skatinant naujus bendradarbiavimo būdus ir tvarius socialinių problemų ir iššūkių sprendimus.

Vidaus reikalų ministerijos atstovo Alvydo Genio teigimu, ministerija yra  pasiruošusi bendradarbiauti su Lietuvos socialinių inovacijų klasterio asociacija ir aktyviai įsitraukti į Augustinų komplekso atgaivinimo procesą, kurio centre yra ministerijai priklausanti Ramintojos bažnyčia.

Renginio metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Tomas Daukantas džiaugėsi šviesia, jaukia ir pilna gyvybės Ramintojos erdve ir linkėjo, kad įsteigta klasterio asociacija taptų viso Augustinų komplekso atgaivinimo pradžia bei jungtimi tarp bendruomenės, valstybės ir technologijų, skatinančia darniai judėti į priekį.

Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas, sveikindamas susirinkusiuosius, kalbėjo apie Vilniaus širdyje esantį Augustinų kompleksą kaip apie kūrybiškų žmonių bendrystės erdvę, kurioje vyktų pačios įvairiausios dvasinės, kultūrinės, edukacinės ir socialinės veiklos. 

Ši iniciatyva sulaukė palaikymo ir iš Vyriausybės, kurios atstovė Goda Aleksaitė, perduodama linkėjimus nuo Vyriausybės kanclerio, užsiminė apie galimybę kartu su kitomis Europos valstybėmis kurti tarptautinį socialinių inovacijų kompetencijos centrą Lietuvoje. Ketinimus bendradarbiauti išreiškė Vilniaus miesto savivaldybės atstovai, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros vadovas Gediminas Rutkauskas ir kiti renginyje dalyvavę svečiai.

Idėjos iniciatoriai ir klasterio nariai pristatė asociacijos misiją, viziją bei strateginius tikslus, supažindino su Augustinų komplekso įveiklinimo urbanistine vizija. Vyko diskusija apie bendrystės, paremtos vertybėmis, svarbą telkiant geriausias idėjas ir talentus, ugdant sumanią, kūrybišką, įtraukią visuomenę, skatinant naujus bendradarbiavimo būdus ir tvarius socialinių problemų ir iššūkių sprendimus.

Planuojama, jog šis renginys bus pirmasis iš tęstinio asociacijos renginių ciklo vykdant informacijos sklaidą bei vystant dialogą su bendruomene, suinteresuotomis valstybinėmis institucijomis, kultūros, švietimo, socialinėmis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniu bei socialiai atsakingu verslu.  

Ramintojos erdvėse veikiantis VšĮ Bendrystės ir socialinių inovacijų centras yra vienas iš klasterio narių, besirūpinantis, kad valstybės tarnautojų, pareigūnų, jų šeimos narių bei savanorių bendruomenė turėtų galimybę vykdyti įvairias savanoriškas veiklas, dirbti su socialiai jautriomis gyventojų grupėmis, teikti visuomenės saugumui ir gerovei svarbias bei atskirtį mažinančias viešąsias ir socialines paslaugas. Bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis skiriamas dėmesys nusikaltimų prevencijai, aktualiems smurto artimoje aplinkoje, smurto prieš vaikus prevencijos ir kitiems klausimams.