Pritarta atskirtį Pietryčių Lietuvoje mažinsiančiam planui

Data

2018 06 27

Įvertinimas
0
IGLauru2396.jpg

Trečiadienį Vyriausybė pritarė Vilniaus funkcinės zonos plėtros planui. Vidaus reikalų ministerijos (VRM) inicijuotas ir rengiamas planas padės mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus Pietryčių Lietuvoje.

Lietuvos regioninės politikos „Baltąja knyga“ paremtais modeliais regionuose, kuriuose gausiai gyvena tautinės mažumos, tikimasi spręsti teritorinio vystymosi problemas. 

„Šis planas padės mažinti atskirtį tarp Vilniaus ir atokesnių rajonų. Sieksime gerinti infrastruktūrą ir viešųjų paslaugų tinklą, kad šie atitiktų gyventojų poreikius, skatinti bendruomeniškumą ir tarpkultūrinį dialogą“, –  kalbėjo vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

Plano vykdymui iš Europos Sąjungos fondų ir savivaldybių biudžetų numatoma skirti apie 60 mln. eurų.

Vienas plano prioritetų – investicijų pritraukimas stiprinant mažesnių regiono miestų ekonominį potencialą.  Vilniaus regiono tarybai išskyrus regioninės specializacijos kryptis ir parengus veiksmų planą, bus įgyvendinama bandomoji regioninės specializacijos iniciatyva. 

Taip pat numatoma įsteigti bent 10 papildomų daugiafunkcių paslaugų įstaigų, kuriose bus vykdomos edukacinės ir bendruomeninės veiklos. 

Bus kuriama regioninė Vilniaus viešojo transporto organizavimo sistema, tvarkomos viešosios erdvės, infrastruktūra, atnaujinamos bibliotekų patalpos ir remiamos iniciatyvos, skatinančios bendruomeniškumą, pilietiškumą ir tarpkultūrinį  dialogą.   

Ketinama įgyvendinti ir kompleksinius miestų ir miestelių viešosios infrastruktūros ir kultūros infrastruktūros vystymo projektus Lentvaryje, Elektrėnuose, Rūdiškėse, Baltojoje Vokėje, Vievyje, Nemenčinėje, Juodšiliuose, Maišiagaloje, Pabradėje ir Šalčininkuose.

Vilniaus funkcinės zonos plėtros plano įgyvendinimo modelis bus paremtas Vietos plėtros fondu, kuris sudarys sąlygas pasinaudoti papildomomis finansinėmis galimybėmis darniai ir tvariai plėtrai. Šis finansinis mechanizmas derina subsidijas su palankesnio kreditavimo sąlygomis, privataus sektoriaus, užsienio investicijų plėtros schemomis ir novatoriškais finansiniais instrumentais.

Planas rengiamas bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerija, Kultūros ministerija, Susisiekimo ministerija, Finansų ministerija, Ūkio ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Tautinių mažumų departamentu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybėmis.

Parengtą Vilniaus funkcinės zonos plėtros planą tvirtins vidaus reikalų ministras.