BDAR
gdpr

Pritarta Lietuvos siūlymui parengti sienos apsaugos standartą

Data

2018 05 18

Įvertinimas
4
Ministrų forumas_Dėl ES išorės sienų apsaugos.jpg

9 Šengeno erdvės šalys, turinčios rytinę ES išorės sausumos sieną, Vilniuje sutarė kartu siekti ir koordinuoti veiksmus derantis dėl didesnio finansavimo sienų apsaugai bei sukurti Lietuvos pasiūlytą sienos stebėjimo standartą.

„Sutarėme, kad vienu balsu kreipsimės į Europos Komisiją dėl bendrų ES sienų stebėjimo standartų sukūrimo, informuosime apie kylančias rizikas įgyvendinant ES atvykimo-išvykimo sistemą, taip pat derybose dėl ES sienų apsaugos finansavimo sieksime kuo geresnių sąlygų sausumos sienų apsaugai“, – sakė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas. 

Pasak ministro, itin svarbus ir pasiektas konsensusas dėl Lietuvos siūlomų minimalių sienos apsaugos reikalavimų nustatymo. Sienos stebėjimo standartais rūpinsis „Frontex“ (Europos sienų ir pakrančių tarnyba), kurios vadovas taip pat lankėsi Vilniuje. 

„Mūsų agentūra bus atsakinga už integruotos sienos valdymo strategijos rengimą ir įgyvendinimą. Taip pat remiame Lietuvos pasiūlymą parengti bendrus sienos apsaugos standartus“, – sakė „Frontex“ vykdomasis direktorius Fabrice Leggeri.

Pasak Lietuvos vidaus reikalų ministro, bendras sienos apsaugos standartas leistų suvienodinti Šengeno šalių ES išorės sienos apsaugą. 

„Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Lietuva, moderniomis sistemomis jau stebi daugiau nei pusę ES išorės sienos. Tai jaučia ir kontrabandininkai, ir nelegalūs migrantai, kurie ieško landų per sieną kitose šalyse, kurios dar neturi tokių sistemų. Visgi ES išorės sienų apsauga yra mūsų bendras tikslas, kitaip negalėsime užtikrinti saugumo ir Šengeno erdvės tvarumo“, – aiškino vidaus reikalų ministras. 

9-ių šalių (Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Rumunija, Slovakija, Suomija, Vengrija), turinčių ES išorės sienų, forumas įsteigtas 2013-aisiais. Lietuva saugo 1070 km ES išorės sienos (su Baltasurija ir Rusijos Kaliningrado sritimi).