Pritraukiant aukštos kvalifikacijos užsieniečius – aiškesnės sąlygos ir mažiau grėsmių

Data

2017 03 08

Įvertinimas
0

Vidaus reikalų ministerija (VRM) siūlo sudaryti geresnes sąlygas Lietuvoje dirbti ketinantiems aukštos kvalifikacijos užsienio specialistams, tuo pačiu numatant galimybę panaikinti jiems suteiktas garantijas, jei jie nesilaikytų įstatymų. Atsakomybė griežtėtų ir verslininkams, jei šie dangstytų pas juos dirbančius nelegalus.

VRM pateiktomis Užsieniečių teisinės padėties įstatymo (UTPĮ) ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pataisomis, kurioms šiandien pritarė  Vyriausybė, sukuriama tokia perkėlimo bendrovių viduje schema, kuri padės pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Jomis nustatomos dar aiškesnės ir palankesnės sąlygos, tačiau, tuo pačiu – ir tam tikri saugikliai, užkirsiantys kelią piktnaudžiavimo atvejams ir fiktyvių įmonių steigimui.

Įstatymo pakeitimo projekte nustatytos išsamios taisyklės, taikomos trečiųjų šalių piliečiams, kurie perkeliami laikinai dirbti kaip vadovai, specialistai ar aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys stažuotojai iš trečiosiose šalyse įsteigtų įmonių į šių įmonių atstovybes. Taigi, perkelti dirbti aukštos kvalifikacijos užsieniečius bus paprasčiau.

Tačiau, siekiant išvengti praktikoje pastebėtų piktnaudžiavimo atvejų, kuomet užsienio valstybių įmonių filialai steigiami ne veiklai vykdyti, o siekiant užsieniečiui gauti leidimą laikinai gyventi, siūloma nustatyti atitinkamus saugiklius. Pvz., jei darbuotojus priimanti įmonė nepraneštų įgaliotoms institucijoms apie sąlygų, kurios taikomos užsieniečio perkėlimui, pasikeitimą ar perkeliamo užsieniečio darbo įmonėje pradžią – tai jai užtrauktų nuo 140 iki 600 Eur baudą. 

VRM pateiktais UTPĮ pakeitimais taip pat būtų nustatytos pagrindinės valstybės paramos integracijai teikimo nuostatos (šiuo metu tokia parama jau yra teikiama). Vyriausybė ar jos įgaliota institucija taip pat galėtų nustatyti prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo tvarką kitose vietose nei Užsieniečių registracijos centras bei jų galimybės įsikurti kitur sąlygas. 

Įstatymo pakeitimais taip pat būtų nustatyta nepilnamečių prieglobsčio prašytojų teisė į ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą, patikslinami į Lietuvą su nacionaline viza atvykstantiems užsieniečiams taikomi reikalavimai dėl sveikatos draudimo ir kt.

Šioms įstatymų pataisoms dar turės pritarti Seimas.