BDAR
gdpr

Problemos VST pradėtos spręsti nuo praėjusių metų

Data

2015 12 03

Įvertinimas
0
vrm logo.JPG

Vidaus reikalų ministerija (VRM) informuoja, jog problemos Viešojo saugumo tarnyboje prie VRM (VST) buvo identifikuotos ir pradėtos spręsti dar nuo praėjusių metų pabaigos, kuomet darbą pradėjo naujoji VRM vadovybė.

Tuometiniam VST vadui Sergejui Madalovui buvo pateiktos konkrečios pastabos dėl neskaidraus administravimo, neišgrynintų ir besidubliuojančių funkcijų, akivaizdžių spragų aprūpinimo sistemoje, strategijos nebuvimo bei kitų gausių trūkumų.

Šių metų sausį ministerijoje buvo svarstomas VST parengtas ir pristatytas tarnybos struktūros pakeitimo projektas. Jam išsakyta daug pastabų, tarnybos vadui nurodyta projektą koreguoti, paraleliai imtis kitų būtinų pertvarkų.

To nebuvo sulaukta. Tuomet VRM savo iniciatyva ėmėsi tarnybinių patikrinimų, kurių rezultatas – kreipimasis į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją dėl tarnybos vado ir jo pavaduotojo veiksmų įtariant viešųjų ir privačių interesų konfliktus. VTEK šiuos įtarimus patvirtino.

Gavus informacijos apie galimai Lietuvai nelojalius asmenis, tarnaujančius VST, pradėti nauji tyrimai. Bendradarbiaujant su teisėsaugos ir kitomis institucijomis buvo renkama ir analizuojama informacija, atliekami kiti būtini – tarp jų ir nevieši – veiksmai.

Kuomet prie VST vairo stojo naujasis vadas Ričardas Pocius, jam buvo iškeltos prioritetinės užduotys: „išvalyti“ sistemą nuo galimai nelojalių, ne tiesiogines tarnybos funkcijas atliekančių ar tik „popieriuje“ dirbančių pareigūnų, taip pat nedelsiant imtis būtinų pertvarkų tam, kad tarnyba taptų moderni, vakarietiška, profesionali bei motyvuota.

Tai ir buvo padaryta. Didžioji dauguma reikiamų veiksmų jau atlikti, priemonės įgyvendintos. Iki kitų metų pradžios problemų, apie kurias šiandien kalbama, tarnyboje apskritai nebeliks.

Pabrėžiame, jog dabartinė VRM vadovybė nesitaikė ir nesitaikstys su korupcijos, nepotizmo, protegavimo, piktnaudžiavimo apraiškomis ir kitomis negerovėmis tiek VST, tiek ir kitose statutinėse organizacijose.

Atkreiptinas dėmesys, jog naujasis VST vadas nuo pat tarnybos pradžios sulaukė visuomenės, pareigūnų bendruomenės ir žiniasklaidos klausimų apie padėtį tarnyboje. Demokratinėje valstybėje nepriimtina problemas ignoruoti, slėpti ar dirbtinai dangstyti, į visuomenei kylančius klausimus turi būti atsakyta – tai ir buvo padaryta.

VRM taip pat atkreipia dėmesį, jog viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos apie tariamas valstybės institucijų tarpusavio kovas neatitinka realybės. Kovojama, kaip minėta, su korupcijos, nepotizmo, protegavimo, piktnaudžiavimo apraiškomis ir kitomis negerovėmis.