BDAR

Profesinę šventę policija pasitinka dar labiau pasirengusi padėti visuomenei

Data

2020 10 02

Įvertinimas
1
VRM_policijos_sveikinimas_FB_variantai-02.jpg

Nors policijai šiais metais tenka atšaukti visuomenei skirtus šventinius reginius, Angelų sargų dieną ji pasitinka susitelkusi būsimiems iššūkiams, pasirengusi operatyviai reaguoti ir užtikrinti viešąją tvarką bei visuomenės saugumą, ir turinti didelį Lietuvos gyventojų palaikymą.

Kasmet Vidaus reikalų ministerijos atliekamos visuomenės apklausos duomenimis, vis daugiau žmonių Lietuvoje palankiai vertina kriminogeninę situaciją ir jaučiasi saugūs, o pasitikėjimas policija viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį – nedaug nusileidžiame Šiaurės Europos šalims, esame aštunti iš 28-ių ES valstybių narių.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla teigia, kad policijos pareigūnai yra aprūpinti visomis būtiniausiomis apsaugos ir darbo priemonėmis, o visa tarnyba yra pasirengusi galimai antrai COVID-19 bangai ir jos suvaldymui. 

„Žinoma, daug kas priklauso nuo to, kaip keisis situacija šalyje, tačiau kai kurių saugumo priemonių turime keliems mėnesiams ar net pusmečiui į priekį, todėl pareigūnai tikrai gali jaustis saugiai“, – sako R. Požėla. 

Anot policijos vadovo, pandemijos laikotarpis atnešė daug iššūkių, tačiau atsirado ir daug naudingų bei policijos darbo efektyvumą sustiprinusių pokyčių, pavyzdžiui, įsteigtas nuotolinis piliečių aptarnavimo centras. Jo veikla prigijo ir yra sklandžiai vykdoma pasibaigus karantinui – sudarytos sąlygos per nuotolį gyventojus aptarnauti dėl C kategorijos iškvietimų, kurie nekelia grėsmės žmonių sveikatai ar turtui ir skubios policijos pagalbos nereikia. 

„Ginti. Saugoti. Padėti“. Šie žodžiai lydi pareigūnus visą tarnybos laiką ir šią misiją policija atneša į visuomenę. Dėkoju visiems pareigūnams už tai, kad ginate, saugote ir padedate, už visus gerus darbus, kuriuos atliekate kasdien Tėvynės labui. Linkiu visiems saugios tarnybos“, – teigia vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė.

Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, nusikalstamumo padėtis šalyje išlieka stabili, o pastaruoju metu padaroma vis mažiau nusikaltimų.  

Lietuvoje besijaučią saugiai įvardija 82 proc. paskutinėje oficialioje Vidaus reikalų ministerijos apklausoje dalyvavusių respondentų, o teigiamas kriminologinės situacijos vertinimas, palyginti su 2006 m., išaugo nuo 29 proc. iki 67 proc. Policija pasitiki 75 proc. gyventojų.