BDAR
gdpr

Projektas „Prisijungusi Lietuva“ – gyventojų skaitmeninių įgūdžių lavinimui

Data

2018 07 12

Įvertinimas
0
kompas.jpg

Šalies mastu pradėtas įgyvendinti projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė”, skirtas apie 500 tūkst. asmenų, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

Projekto tikslas – padėti gyventojams išmokti veiksmingai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Nepaisant to, kad Lietuva turi puikiai išvystytą informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūrą, interneto naudotojų skaičius mūsų šalyje, palyginus su Europos Sąjungos vidurkiu, yra žemas.

Šį Europos regioninės plėtros fondo ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą Vidaus reikalų ministerija įgyvendina kartu su projekto vykdytoju Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos ir projekto partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka. 

Dalyvauti projekto veiklose bus pakviesta apie 750 vietos bendruomenių, surengta iki 10 tūkst. konsultavimo ir mokymo renginių, kurie vyks 1200 Lietuvos bibliotekų esančiuose viešuosiuose interneto prieigos taškuose. Šiuose renginiuose dalyvaus ne mažiau nei 100 tūkst. žmonių.

Stiprinti projektuose dalyvaujančių bendruomenių ir atskirų asmenų suinteresuotumą tęsti pradėtą veiklą padės įvairūs bendruomenėms skirti renginiai bei visoje ES vykstančios skaitmeninius įgūdžius skatinančios nacionalinės akcijos, pavyzdžiui, „Interneto savaitė“, „Saugesnio interneto savaitė“, „Programavimo savaitė“, „Senjorų dienos internete“, „Merginos ir technologijos“ ir t.t.

Dar viena renginių grupė bus skiriama jaunimui. Įgyvendinant projektą bus organizuojami kūrybiniai IRT konkursai, kūrybinės dirbtuvės („hakatonai“) bei kiti renginiai jaunimui. Jie skatins moksleivius išsamiau domėtis informacinėmis technologijomis, programavimu, ugdys kūrybiškumą bei saviraišką; o taip pat skatins savanorystę – kvies tapti projekto „e. skautais“ ir prisidėti prie vietos bendruomenės narių skaitmeninių įgūdžių tobulinimo viešuosiuose interneto prieigos taškuose. Skaičiuojama, kad visose apskrityse šiuose renginiuose dalyvaus apie 10 tūkst. jaunuolių.

Projektas truks trejus metus. Kad būtų užtikrintas pradėtų veiklų tęstinumas, planuojama, kad parengti „skaitmeniniai lyderiai“ bei „e. skautai“ galės toliau savarankiškai konsultuoti bendruomenės narius. Toks sprendimas priimtas vertinant ankstesnių metų patirtį, kai pasibaigus mokymams nemaža dalis projekto dalyvių „atkrisdavo“ ir neišnaudodavo įgytų įgūdžių. Šiuo atveju projekto dalyviai galės nuolat kreiptis pagalbos ir sulaukti konsultacijų.

Planuojama, kad 2023 m. gyventojų, kurie nuolat naudojasi internetu, dalis pasieks 87 proc., o besinaudojančių elektroniniu būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis dalis išaugs iki 60 proc.

Daugiau apie projekto veiklas galite sužinoti https://www.prisijungusi.lt

Projekto vertė – 5 988 156,64 Eur. Projektas įgyvendinamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ priemonės „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ lėšomis, kurias administruoja tarpinė institucija - Susisiekimo ministerija.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, Valstybės investicijų programos www.esinvesticijos.lt