BDAR
gdpr

R. Tamašunienė: naujasis regionų įstatymas – daugiau galimybių ir atsakomybės savivaldai

Data

2019 12 19

Įvertinimas
1
algirdas-seselgis-5d9345886616a.jpg

Šiandien vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė Seimui pateikė svarstyti naująjį Regioninės plėtros įstatymo projektą, kuris šalies regionams suteiks daugiau įgaliojimų ir kompetencijų, o Regionų plėtros taryboms – teisinį statusą. Pasak ministrės, šiuo metu Regionų tarybos neturi teisinio statuso, todėl jų veikla taip pat yra ribota.

,,Šis įstatymo projektas – tai kokybinis šuolis, formuojant šalies regioninę politiką. Savivaldybės bus skatinamos ne įsisavinti Europos Sąjungos skiriamas lėšas, o jas racionaliai ir efektyviai panaudoti kiekvieno regiono strateginiams tikslams ir vietos gyventojų poreikiams. Priėmus įstatymą savivaldybėms bus suteiktos didesnės galimybės bendradarbiauti, plėtoti bendrus regionų projektus ir prisiimti realią atsakomybę už regiono plėtrą“, – teigia vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė. 

Lietuvoje valdžia yra viena iš labiausiai centralizuotų Europoje, tai rodo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tyrimai. Suteiktos platesnės galimybės Regionų plėtros taryboms keis susidariusią situaciją ir leis regionams būti labiau savarankiškiems, nes tarybos vienys savivaldybes – pavyzdžiui, skatins bendrai spręsti regiono problemas. 

Savivaldybėms bendrai nusprendus, regionų lygiu galės būti telkiamos funkcijos bei viešosios paslaugos, nes jų teikimas dabar nėra optimalus nei savivaldybių lygiu, nei nacionaliniu lygiu (tokiose srityse viešasis transportas, turizmo rinkodara). 

Įstatymo projekte numatyta, kad bus vertinamas įvairių teisės aktų poveikis regionų plėtrai. Pavyzdžiui, nusprendus atlikti optimizaciją, kai naikinamos darbo vietos ar mažinamas paslaugų prieinamumas, Vidaus reikalų ministerija vertintų, ar sutaupyti finansai gali atsverti socialinę žalą. 

„Regionams ir toliau turėtų būti keliami konkretūs tikslai ir uždaviniai, tačiau jiems turi būti palikta atsakomybė nuspręsti, kaip šiuos uždavinius įgyvendinti“, – teigia vidaus reikalų ministrė. 

Naujajame įstatymo projekte numatoma kurti ir valstybinių bei privačių ekspertinių organizacijų kompetencijų tinklą. Toks kompetencijų tinklas padės Regionų plėtros taryboms rengti ir įgyvendinti regionų plėtros planus, planuoti regionų investicijas. 

Šiandien ministrė susitiko su Regionų plėtros tarybų ir išorinio kompetencijų tinklo atstovais. Tikimasi, kad dabartinis – išorinio kompetencijų tinklo modelis pasiteisins ir Vyriausybės suformuotas kompetencijų centras (po įstatymo įsigaliojimo) veiks šio išorinio kompetencijų tinklo pagrindu.