R. Tamašunienė susitiko su Europos Komisijos vidaus reikalų komisare

Data

2020 02 07

Įvertinimas
0
ZGED8987.jpg

Šiandien vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė susitiko su naująja Europos Komisijos vidaus reikalų komisare Ylva Johansson. Per oficialų susitikimą buvo aptarti aktualūs migracijos politikos ir Europos Sąjungos išorės sienų apsaugos klausimai. 

Šiuo metu Europos Komisija rengia naują politinę viziją – Migracijos ir prieglobsčio paktą, todėl Y. Johansson siekia išklausyti Europos Sąjungos valstybių narių pozicijas dėl migracijos valdymo ir rasti veiksmingų sprendimų, kaip dalytis atsakomybe dėl į Europos Sąjungą atvykstančių migrantų.  

„Lietuva yra daug nuveikusi ir pasiruošusi dalyvauti priimant sprendimus bei konstruktyviai bendradarbiauti sprendžiant migracijos ir prieglobsčio suteikimo klausimus“, – sakė eurokomisarė Y. Johansson

Per susitikimą vidaus reikalų ministrė išsakė nuoseklią poziciją dėl Bendros Europos prieglobsčio sistemos reformos. 

„Lietuva laikosi pozicijos, kad prieglobsčio prašytojų perkėlimas turėtų būti grįstas savanoriškumo principu, o perkeliami turėtų būti tik tie asmenys, kuriems reikalinga tarptautine apsauga. Mūsų prioritetas – saugumas, todėl pasisakome, kad būtų perkeliami tik tie asmenys, kurie nekelia grėsmės visuomenes saugumui“, – sako vidaus reikalų ministrė R. Tamašunienė. 

Vizito metu taip pat buvo aptarti aktualūs Europos Sąjungos išorės sienos apsaugos ir bendrų sienos stebėjimo standartų nustatymo bei specialiosios Kaliningrado tranzito schemos įgyvendinimo ir finansavimo klausimai. 

Vidaus reikalų ministerija pristatė ir regioninio „rescEU“ civilinės saugos pajėgumų centro steigimo galimybę Lietuvoje. Šis centras, įvykus katastrofai, galėtų teikti pagalbą ne tik Lietuvai, bet ir kitoms Europos Sąjungos valstybėms narėms ir būti pagrindinis centrinės „rescEU“ organizacijos padalinys regione.