>
2022-08-31

Sankcionuojamų asmenų turto konfiskavimo klausimą būtina spręsti ES lygiu

Vidaus reikalų ministerija nuosekliai kelia Rusijos Federacijos ir jos oligarchų turto konfiskavimo klausimą ir deda visas pastangas, ieškant galimo sprendimo tiek nacionalinėje teisėje, tiek Europos Sąjungos lygiu.

Turto konfiskavimo svarba niekam nekelia abejonių, o šios temos aktualumas ypač padidėjo beprecedentės Rusijos agresijos prieš suverenią Ukrainos valstybę kontekste.

Gegužės mėnesį vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės įsakymu sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kurios užduotis – įvertinti teisines galimybes konfiskuoti subjektų, kuriems taikomos sankcijos, turimas lėšas ir kitą turtą, siekiant atlyginti Ukrainos patiriamą dėl agresijos žalą įvertinti.

Pasak vidaus reikalų viceministro Vitalij Dmitrijev, darbo grupėje prieita prie išvados, kad atsižvelgus į Lietuvos europinius įsipareigojimus, vienašališkai priimti teisės aktus, kuriais numatomas turto nusavinimas iš subjektų, kuriems taikomos sankcijos, yra sunkiai įmanomas. Tam būtini ir ES teisės aktų pakeitimai.

„Asmenų, kuriems taikomos ES sankcijos, turto konfiskavimo klausimą turime spręsti kartu su Europos Komisija ir kitomis ES valstybėmis narėmis – tokiu būdu užtikrinsime vieningą ir veiksmingą teisinį reguliavimą. Siekiant sėkmingo rezultato turime palaikyti ir neformalius kontaktus tarp ministerijų ir kitų kompetentingų institucijų nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu“, – teigia viceministras V. Dmitrijev.

Šių metų gegužės mėn. Europos Komisija pateikė teisėkūrinius pasiūlymus, kurių tikslas, be kita ko, užtikrinti, kad ES ribojamąsias priemones pažeidusių asmenų ir subjektų turtas galėtų būti veiksmingai randamas, įšaldomas, konfiskuojamas ir valdomas, stiprinant atsakingų institucijų bendradarbiavimą.

„Palaikome Europos Komisijos siekį, tačiau manome, kad pasiūlytas teisinis reguliavimas nėra pakankamas. Europos Komisijos pasiūlymas dėl direktyvos apsiriboja tik konfiskavimu baudžiamojo proceso kontekste. Būtina į šią problemą žvelgti plačiau, neapsiribojant tik ES sankcijų pažeidimo atvejais“, – sako vidaus reikalų viceministras.

Pasak viceministro V. Dmitrijev, Rusijos ir jos oligarchų, „maitinančių“ režimą, turto įšaldymas ir konfiskavimas turėtų būti vertas atskiro Europos Komisijos teisėkūrinio pasiūlymo.

Šiuo metu Komisijos pasirinktas kelias – atnaujinti jau egzistuojantį teisinį reguliavimą ir šio reguliavimo kontekste išplėsti turto įšaldymo/konfiskavimo galimybes ta apimtimi, kiek tai susiję su sankcijų pažeidimu.

Šiuo metu nė vienoje ES valstybėje narėje sankcionuojamų asmenų turtas nėra konfiskuojamas.

Pasaulyje vienintelė Kanada yra priėmusi įstatymą, leidžiantį konfiskuoti Kanados sankcijų sąraše esančių fizinių ir juridinių asmenų turtą. Įstatymas priimtas birželio pabaigoje, tačiau realiai taikytas dar nebuvo.