>
2023-11-24

Savivaldybėms pristatyti pokyčiai atlygio ir žmogiškųjų išteklių valdymo srityse

Vidaus reikalų ministerija ir Viešojo valdymo agentūra (VVA) surengė susitikimą su šalies savivaldybių administracijų direktoriais ir žmogiškųjų išteklių vadovais, kuriame pristatė pokyčius žmogiškųjų išteklių valdyme, organizacinės kultūros stiprinimo įrankius ir darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijas.

Pasak vidaus reikalų viceministrės Sigitos Ščajevienės, įgyvendinant Valstybės tarnybos pertvarkos atnešamus pokyčius viešojo valdymo įstaigose, VVA yra pasiruošusi savivaldybėms teikti metodinę medžiagą, mokymus, konsultacijas ir kitą pagalbą.

„Labai svarbu, kad institucijose pradėtų veikti tai, kas įteisinta įstatymuose. Akivaizdu, kad norint prisitraukti ir išlaikyti geriausius darbuotojus ir talentus viešojo valdymo sektoriuje, mes turėsime ne tik įsidiegti atlygio politikas ir užtikrinti skaidrų ir sąžiningą apmokėjimą už darbą. Šiuolaikinėje darbo rinkoje vien gerais atlyginimais žmonių neišlaikysime – turime galvoti apie papildomas priemones“, – teigia S. Ščajevienė.

Įgyvendinant valstybės tarnybos pertvarką, nelieka centralizuotų atrankų, išskyrus atrankas į įstaigų vadovus arba pageidaujant pačiai įstaigai. Taip pat keičiasi tarnybinės veiklos vertinimo samprata – atsisakoma metinių užduočių, nustatoma 4 lygių vertinimo skalė, nelieka vertinimo komisijų. Vadovas nustato didžiausią leistiną pareigybių skaičių, valstybės tarnautojams nustatomas išbandymo laikotarpis. Skatinamas valstybės tarnautojų mobilumas, peržiūrimos pareigybės, valstybės tarnautojais paliekant tik tuos darbuotojus, kurie atlieka viešojo administravimo funkcijas.

Viešojo valdymo agentūra jau ėmėsi organizacinės kultūros įrankių kūrimo ir išbandymo – pristatyta 12 metodikų, apimančių organizacijos vertybes, vidinę komunikaciją, skaidrumo politiką, darbuotojų motyvavimą ir ugdymą, karjeros valdymą ir kita. Tai priemonių rinkinys, kurį savivaldybės galės naudoti stiprindamos savo organizacinę kultūrą.

Susitikime taip pat pristatytos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijos, kurias jau patvirtino Vyriausybė. Pasak viceministrės, darbo apmokėjimo sistemos diegimas yra organizacinės kultūros dalis ir labai priklauso nuo įstaigos ir jos požiūrio į savo darbuotojus.

Savivaldybių atstovams pristatyti darbo apmokėjimo principai – vienodas apmokėjimas už vienodos vertės darbą, teisingas apmokėjimas už darbą, teisėtų lūkesčių apsauga, konkurencijos principas ir kita. Taip pat pristatyti pareiginės algos koeficiento dydžio nustatymo kriterijai, kurie įtvirtinti įstatyme. Pareiginės algos koeficientai nustatomi pagal veiklos sudėtingumą, atsakomybės lygį, pareigybės pakeičiamumą, darbo patirtį, žinojimo ir žinių sudėtingumą, papildomus įgūdžius ir kita. Aptarti pareigybių lygių, koeficientų intervalų nustatymo klausimai.

Pirmosios savivaldybės jau pradėjo diegti darbo apmokėjimo sistemas – susitikime Vilniaus m., Vilniaus r., Visagino savivaldybės pasidalino savo gerąją patirtimi.