Seimas priėmė Regioninės plėtros įstatymo pataisas

Data

2017 06 30

Įvertinimas
0
Lietuvos regionine politika logo.jpg

Šiandien Seimas priėmė Vidaus reikalų ministerijos inicijuotas ir parengtas Regioninės plėtros įstatymo pataisas – nustatė, kad socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlyti atstovai regionų plėtros tarybose turi sudaryti 1/3 visų narių.

Didesnį socialinių ir ekonominių partnerių atstovų skaičių regionų plėtros tarybose nustatanti  įstatymo pataisa užtikrina, kad, darant sprendimus dėl konkretaus regiono vystymo, socialinių ir ekonominių partnerių interesai bus atstovaujami plačiau. Tai prisidės prie tolygios, tvarios, į skirtumų mažinimą orientuotos regionų kompleksinės plėtros, optimalaus viešųjų investicijų derinimo, svarbios infrastruktūros gerinimo. Taip pat - padės skatinti užimtumą bei verslumą, stiprinti smulkųjį ir vidutinį verslą, plėtoti partnerystės ryšius tarp savivaldybių ir socialinių – ekonominių partnerių. 

Platesnis socialinių ir ekonominių partnerių atstovavimas regionų plėtros tarybose leis daug efektyviau planuoti ir įgyvendinti regioninės politikos tikslus ir uždavinius.

Seimas nustatė, kad socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlyti atstovai, kuriuos į regionų tarybas skiria Vyriausybė arba jos įgaliota institucija, turi sudaryti 1/3 visų regiono plėtros tarybos narių. Socialinių ir ekonominių partnerių pasiūlyti atstovai į regionų plėtros tarybas skiriami ir iš jos atšaukiami Vyriausybės nustatyta tvarka.

Regionų plėtros tarybos, kurios sudaromos iš regiono savivaldybių merų, deleguotų savivaldybių tarybų narių,  Vyriausybės  paskirto asmens bei socialinių ir ekonominių partnerių atstovų, yra už nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą regionuose atsakingos  institucijos, kurios atrenka finansuotinus Europos Sąjungos fondų projektus.