Seime - Viešojo administravimo įstatymo nauja redakcija

Data

2020 04 07

Įvertinimas
0
seime-5e70813100c47.jpg

Šiandien Seimas priėmė svarstyti Vidaus reikalų ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo naują redakciją ir su ja susijusius kitus teisės aktų pakeitimus. Šis  įstatymų projektų paketas parengtas siekiant tobulinti viešojo sektoriaus įstaigų sistemą ir viešojo valdymo procesus, įgyvendinti dėl to gautas Valstybės kontrolės rekomendacijas.

Įstatymo projekte naujai apibrėžiama viešosios paslaugos sąvoka ir patikslinamas administracinių paslaugų sąrašas. Nauja viešosios paslaugos sąvoka leistų šias paslaugas lengviau atskirti nuo komercinių ar administracinių paslaugų.

Viešąja paslauga siūloma laikyti veiklą, kuri vykdoma pagal viešojo administravimo subjektų nustatytus reikalavimus ir sukuria naudą visuomenei. Viešuoju administravimu nelaikomos tokios veiklos, kurių vykdymas nesusijęs su valstybės ar savivaldybių kompetencijos įgyvendinimu ir yra taip pat vienodai vykdomas verslo subjektų. Tokios veiklos – tai vidaus administravimas, asmenų konsultavimas, informacijos teikimas ar skundų nagrinėjimas.

Nauja įstatymo redakcija praplečia viešojo administravimo subjektų ratą – įtraukiant specialų statusą pagal atskirus įstatymus turinčius fizinius ir juridinius asmenis. Pvz. specialų statusą turintys fiziniai asmenys – tai anstoliai, notarai, policijos rėmėjai, neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai ir pan, o specialų statusą turintys juridiniai asmenys – Lietuvos bankas, Lietuvos kariuomenė.

Projekte numatoma daugiau pareigų ir atsakomybės viešųjų paslaugų administratoriams – siūloma numatyti jų pareigą savo veiklos tikslus sieti su paslaugų kokybės gerinimu, nustatyti paslaugų kokybės reikalavimus ar rodiklius, matuoti ir vertinti paslaugų kokybę.