copyright

Seminare aptarti aktualiausi dokumentų valdymo klausimai

Data

2016 10 13

Įvertinimas
0
seminaras.jpg

Spalio 12 d. Vidaus reikalų ministerijoje (VRM) surengtas seminaras ,,Dokumentų valdymo aktualijos“, kuriame dalyvavo VRM administracijos padalinių ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų darbuotojai.

Seminarą pradėjęs ir renginio dalyvius pasveikinęs VRM kancleris Algirdas Stončaitis pažymėjo, kad dokumentų valdymas yra ta vidaus administravimo sritis, kuriai Vyriausybė skiria ypač didelį dėmesį. Jis pabrėžė, kad valstybės įstaigos ir institucijos turi siekti didesnio efektyvumo dokumentų valdymo srityje, didinant gautų ir sudarytų elektroninių dokumentų apyvartą, skatinant įstaigas keistis originaliais elektroniniais dokumentais, mažinant vykdymo išlaidas ir kt.

VRM kancleris A. Stončaitis taip pat akcentavo, kad VRM ir įstaigos prie VRM naudoja skirtingas, technologiškai tarpusavyje nesusijusias dokumentų valdymo sistemas, kas neužtikrina efektyvaus šiuolaikinio dokumentų valdymo – todėl dokumentų valdymo organizavimo srityje būtini pokyčiai.

Seminaro metu buvo pristatytos įstaigų dokumentų tvarkymo ir apskaitos ir elektroninių dokumentų valdymo aktualijos, pasidalyta aktualiausiais šiandienos dokumentų valdymo aspektais, aptarti ateities iššūkiai, pokyčiai dokumentų valdymo srityje. Renginio dalyviai taip pat buvo supažindinti su dokumentų valdymo teisiniu reglamentavimu ir naujausiais teisės aktų pakeitimais, įstaigos dokumentų valdymo organizavimo aspektais, elektroninio parašo naudojimu elektroniniams dokumentams pasirašyti ir kitais dokumentų valdymo organizavimo klausimais.

Užtikrinant efektyvų VRM ir įstaigų prie VRM dokumentų valdymą, buvo nuspręsta įgyvendinti projektą ,,Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valdymo optimizavimas (tobulinimas), optimizuojant, plečiant ir konsoliduojant (integruojant) veiklos procesų ir dokumentų valdymo sistemas“.

VRM ir ateityje sieks konsoliduoti VRM ir įstaigų prie VRM veiklą bendrų problemų sprendimui ir tikslų įgyvendinimui. Panašaus pobūdžio seminarai vidaus reikalų sistemos įstaigų darbuotojams bus organizuojami ir ateityje.