Siekiama dar didesnės pažangos kovos prekyba žmonėmis srityje

Data

2018 03 21

Įvertinimas
1
kova su PŽ.jpg

Šiandien Vyriausybėje Vidaus reikalų ministerija pristatė kovos su prekyba žmonėmis srityje 2017 metais apžvalgą – pateikta informacija apie svarbiausias įgyvendintas priemones bei veiksmus. Taip pat pateikti pasiūlymai, kaip galima būtų stiprinti kovą su prekyba žmonėmis, siekiant tolesnės Lietuvos pažangos šioje srityje.  

Lietuvos Respublikos nacionalinio pranešėjo kovos su prekyba žmonėmis srityje pristatyta apžvalga buvo parengta remiantis ministerijos surinkta ir 53 subjektų (įskaitant 33 savivaldybes) pateikta informacija.

2017 metais nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis pripažinta 60 asmenų, iš jų 50 suaugusių ir 8 vaikai. Nukentėjusiaisiais nuo išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms pripažinti 2 asmenys. Daugėja vyrų, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis – šiuo metu jų yra daugiau, negu nuo šio nusikaltimo nukentėjusių moterų. 

Nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis ir išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms pripažinta 40 Lietuvos Respublikos piliečių, 18 Nepalo Federacinės Demokratinės Respublikos piliečių ir  2 Ukrainos Respublikos piliečiai. Užsieniečiai sudarė 34.5 proc. visų pripažintų nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis asmenų, visi iš jų vyrai.

Praėjusiais metais pradėti 35 ikiteisminiai tyrimai – buvo tiriami prekybos žmonėmis nusikalstamoms veikoms, prostitucijai bei pornografijai, priverstiniam darbui ir priverstinėms santuokoms, neteisėtam įvaikinimui ir išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms nusikaltimai. 2017 m. ypač padaugėjo prekybos žmonėmis priverstiniam darbui nusikaltimų ir pirmą kartą atskleistas prekybos žmonėmis elgetavimui nusikaltimas.

Ypač dažnai Lietuvoje registruotuose ikiteisminiuose tyrimuose minimos Lietuvos vietovės, kuriose nukentėję asmenys buvo verbuojami, buvo Vilnius (Vilniaus miestas ir Vilniaus rajonas) ir Šiauliai, rečiau kitos vietovės, nepaliečiai ir ukrainiečiai buvo verbuojami savo kilmės šalyse. Įtarimai dėl prekybos žmonėmis 2017 m. buvo pareikšti 54-iems asmenims, dėl  išnaudojimo priverstiniam darbui ar paslaugoms –  2 asmenims. 

2017 m. vykdytos veiklos apima Kovos su prekyba žmonėmis 2017-2019 m. veiksmų plane bei Viešojo saugumo plėtros 2015-2025 m. programos įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane numatytas priemones, taip pat kitus prevencijai, pagalbai nukentėjusiems, tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui skirtus veiksmus. 

Tarp pateiktų pasiūlymų dėl tolesnės pažangos kovojant su prekyba žmonėmis – visuomenės (įskaitant įvairių amžiaus grupių vaikus) švietimas, metodinė pagalba savivaldybėms, bendruomenių vaidmens  prevencinėje veikloje didinimas, emigracijoje gyvenančių lietuvių informavimas ir kt. 

Lietuvos pastangos buvo puikiai įvertintos septynioliktoje JAV valstybės departamento ataskaitoje apie įvairių pasaulio valstybių pažangą kovojant su prekyba žmonėmis – ji įvertinta dėl ikiteisminių tyrimų, prekeiviams skiriamų bausmių, nusikaltimų aukoms padedančių visuomeninių organizacijų rėmimo bei kitų veiklų.