BDAR
gdpr

Siekiama skatinti gyventojus aktyviau rūpintis savo saugumu

Data

2017 09 08

Įvertinimas
0
Saugi_kaimynyste.jpg

Policijos ir kitų vidaus reikalų statutinių įstaigų veikla taptų daug veiksmingesnė, jei sulauktų didesnio visuomenės pritarimo, aktyvumo ir bendradarbiavimo. Todėl svarbu į viešojo saugumo stiprinimo veiklas labiau įtraukti gyventojus ir bendruomenes, stiprinti visuomenės savisaugos kultūrą – skatinti gyventojus ir patiems labiau pasirūpinti savo ir savo turto saugumu.

2016 m. gyventojų apklausos rezultatai rodo, kad tik 8 proc. gyventojų tikrai sutiktų dalyvauti veikloje rūpinantis savo gyvenamosios vietos saugumu. Siekiant aktyviau įtraukti gyventojus į savanorišką veiklą, Vidaus reikalų ministerija kartu Vyriausybės kanceliarija vykdo viešąją konsultaciją „Savanorystė viešojo saugumo srityje“.

Konsultacijos tikslas – identifikuoti veiksmingas priemones, kurios skatintų gyventojus įsitraukti į savanorystę šioje srityje. Aktyvesnis gyventojų dalyvavimas joje prisidėtų prie saugesnės gyvenamosios aplinkos kūrimo, padėtų didinti gyventojų saugumo jausmą bei pasitikėjimą viešojo saugumo įstaigomis.

Viešoji konsultacija vykdoma taikant fokus grupės metodą, kuomet mažos tikslinės grupės diskusija moderuojama pagal iš anksto parengtą planą. 2017 m. rugsėjo 11 d. rengiama diskusija, skirta savanorystei vykdant priešgaisrinę saugą ir gelbėjimo darbus, o rugsėjo 12 d. bus kalbama apie savanorišką veiklą užtikrinant viešąją tvarką ir vykdant nusikaltimų bei kitų teisės pažeidimų prevenciją.

Susisteminus diskusijų metu išsakytas nuomones ir pasiūlymus, bus parengtos išvados bei rekomendacijos, kaip būtų galima pritraukti ir išlaikyti potencialius savanorius. Viešosios konsultacijos rezultatais bus remiamasi tobulinant teisinę bazę ir priimant kitus reikalingus sprendimus, skirtus išnaudoti galimą savanorystės potencialą viešojo saugumo srityje.

Viešoji konsultacija organizuota siekiant įgyvendinti Vyriausybės programos nuostatas, susijusias su visuomenės įtraukimu į nusikalstamumo prevencijos veiklas bei gyventojų savanorystės skatinimu. Ji yra Vyriausybės kanceliarijos įgyvendinamo projekto "Atviros Vyriausybės iniciatyvos", finansuojamo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis, dalis.