BDAR
gdpr

Siūloma finansuoti mokesčių administravimą gerinantį projektą

Data

2015 12 30

Įvertinimas
0

Vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis patvirtino iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą pagal Vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Į siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašą įtrauktas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM) kartu su partneriais – Vilniaus ir Kauno technologijos universitetais pateiktas projektinis pasiūlymas, kurį įgyvendinus būtų įkurtas Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centras (iMAMC).

Projekto tikslas – stiprinti VMI prie FM institucinius gebėjimus mokesčių mokėtojų elgsenos, mokestinių pajamų analitikos ir rizikos valdymo srityje bei didinti mokesčių administravimo efektyvumą.

Projektui įgyvendinti numatyta skirti bemaž 3,1 mln. eurų, iš kurių 2,6 mln. eurų yra Europos socialinio fondo ir bemaž 0,5 mln. eurų – Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos. Preliminari valstybės projekto pradžios data – 2016 m. sausio 1 d., numatoma projekto trukmė – 36 mėn.

Vidaus reikalų ministerijos administruojamos 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ tikslas – pagerinti viešojo valdymo sprendimų ir jų įgyvendinimo kokybę ir padidinti viešojo valdymo institucijų veiklos bei valstybės išteklių panaudojimo efektyvumą.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 51,0 mln. eurų, iš kurių iki 43,4 mln. eurų – Europos socialinio fondo lėšos, iki 7,6 mln. eurų  – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.