Siūloma migracijos funkcijų pertvarka ir konsolidavimas

Data

2018 03 05

Įvertinimas
7
MD_foto.jpg

Kovo 14 d. Vidaus reikalų ministerija Vyriausybei pristatys migracijos funkcijų pertvarkos projektą. Ministrų kabinetui bus teikiamas pasiūlymas konsoliduoti migracijos funkcijas, o žemo lygio sprendimai turės būti priimami greičiau ir efektyviau.

Migracijos funkcijų pertvarkos projekto trumpą pristatymą galite rasti paspaudę šią nuorodą. 

„Šiuo metu migracijos politiką formuoja kelios ministerijos, o įgyvendina trys tarnybos. Vaizdžiai tariant, kai tiek mamų – vaikas be galvos. Mes siūlome iš esmės konsoliduoti įstaigų funkcijas, taip pat nustatyti aiškią politinę kryptį“, – sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas, atkreipdamas dėmesį, kad įstatymas dėl užsieniečių teisinės padėties yra bene dažniausiai keičiamas įstatymas. 

Ministro teigimu: „Pastebimai augant migracijos srautams, Lietuva turi tapti migraciją prognozuojančia, valdančia ir iš jos naudą gaunančia valstybe“.

Migracijos funkcijos būtų įgyvendinamos trimis hierarchiniais lygiais: būtų sukurta Migracijos komisija, sudaryta iš kelių ministrų ir vadovaujama vidaus reikalų ministro, kuri brėžtų migracijos gaires; Vidaus reikalų ministerijoje būtų suformuota stipri Migracijos reikalų grupė, kuri formuotų migracijos politiką; konsolidavus trijų institucijų (Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Migracijos departamento) resursus ir funkcijas būtų sukurta šiuolaikiška, efektyvi ir patikima Migracijos tarnyba. 

„Atlikus detalią ES praktikos analizę, matome, kad mūsų siūlomu keliu yra nuėjusios 17-a ES valstybių, šis modelis pasiteisina“, – aiškina E. Misiūnas. 

Anot vidaus reikalų ministro, išskaidytos funkcijos lemia prastą tarpusavio tarnybų komunikavimą, resursų (tiek žmogiškųjų, tiek materialiųjų) neracionalų panaudojimą. 

„Migracijos departamentas dūsta nuo darbų krūvio, tuo tarpu policijoje yra 33 neužimti etatai. Manome, kad apjungus resursus, pavyktų sukurti vieningą aptarnavimo standartą ir žymiai pagerinti teikiamų paslaugų kokybę“, – teigia vidaus reikalų ministras E. Misiūnas. 
Pagal siūlomą modelį Migracijos tarnyba turėtų 10 teritorinių padalinių. Daugelis šiuo metu Migracijos departamente sutelktų sprendimų būtų priiminėjami teritoriniuose padaliniuose. Taip būtų išvengta eilių. 

Migracijos tarnyba būtų atskaitinga Vidaus reikalų ministerijai, kurios Migracijos grupė formuotų migracijos politiką. Politinių susitarimų būtų siekiama ministrų Migracijos komisijoje. 

„Kad migracija Lietuvai taptų ne našta, o galimybe, turime suderinti interesus. Man, kaip vidaus reikalų ministrui, pirmos svarbos klausimas atrodo saugumas. Ūkio ministrui, manau – verslo interesai. Užsienio reikalų ministrui labiausiai rūpi Lietuvos solidarumas su ES šalimis. Socialinės apsaugos ir darbo ministrui – užsieniečių integracija. Turime susėdę rasti bendrus visus valstybės interesus tenkinančius sprendimus ir siūlyti juos Seimui“, – aiškina vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Migracijos funkcijų pertvarkos projektą Vyriausybei ketinama pristatyti kovo 14-tą dieną. Jei Vyriausybė ir Seimas pritartų, pertvarka būtų etapais įgyvendinta iki 2019 sausio 1 d. 

„Tokio lygio funkcijų pertvarką bandyta daryti ne kartą, tai nėra lengvi sprendimai. Kalbame ne tik apie vidinį funkcijų pasiskirstymą, bet ir apie valstybės įvaizdį bei tarptautinius įsipareigojimus. Pasiruošimų laikas išsemtas – turime susitarti ir apsispręsti, nes dabartinė sistema nebepajėgia susidoroti su naujais iššūkiais“, – sako E. Misiūnas. 

Apie migracijos funkcijas skaičiais (2017 m.):
Migracijos funkcijų vykdymu rūpinasi 546 darbuotojai (MD ir PD); 
Migracijos funkcijų vykdymas kasmet atsieina 8,2 mln. eurų (didžioji dalis – darbo užmokestis); 
Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai – 44 473;
Išduota LR pasų – 244 599;
Išduota Asmens tapatybės kortelių – 263 622;
Išduota įvairių laikinų pažymų ir dokumentų – 32 797 (iš jų laikini leidimai gyventi Lietuvoje – 19 376);
Patvirtinta įvairių prašymų – 54 048;
Išduota vizų – 4052;
Išduoti dokumentai, susiję su leidimu gyventi Lietuvoje – 30 157;